Båtliv lever man tillsammans

Det här är
Saltsjön-Mälarens Båtförbund

Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) är en sammanslutning av över 250 båtklubbar med nästan 47 000 medlemmar inom Stockholms och Uppsala län.
SMBF är det största av 27 regionala förbund inom Svenska Båtunionen (SBU).
Vi värnar en levande skärgård och verkar för ökad säkerhet till lands och till sjöss.