Båtfolk är naturfolk som värnar miljön

Sök SMBF:s miljöstipendium

Planerar ni i er klubb göra en extra satsning för att värna miljön? Sök SMBF:s stöd till klubbar som gjort/gör en extraordinär miljöinsats!
Läs mer om Miljöstipendiet 

****************************************************************************’