Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF)
Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) är en sammanslutning av över 250 båtklubbar med nästan 47 000 medlemmar  inom Stockholms och Uppsala län. SMBF är det största av 27 regionala förbund inom Svenska Båtunionen (SBU)

Organisationen har bl. a till uppgift att värna om en levande skärgård, samt att verka för ökad säkerhet till lands och till sjöss.

Klubbarna får via sitt medlemskap en rad förmåner, t.ex.:

 • billigare försäkringar till sina medlemmar
 • en automatisk klubb- och olycksfallsförsäkring
 • tidningen Båtliv (6 nr/per år)
 • hjälp att förhandla med myndigheter och andra instanser.

SMBF är en främjandeorganisation som skall

 •  Stimulera och utveckla båtklubbarnas liv och verksamhet.
 • Verka för långsiktiga lösningar för klubbarnas hamn- och varvsanläggningar.
 • Verka för att farlederna har ett djupgående av minst 2,5 meter och segelfri höjd om minst 20 meter.
 • Verka för ökad säkerhet till lands och sjöss
 • Verka för en levande skärgård.

Genom medlemskap i SMBF/SBU får klubbarna

 • Bistånd vid förhandling om arrendeavtal
 • Båtklubbsförsäkring
 • Möjlighet till investeringslån
 • Möjlighet till juridisk hjälp i båtklubbsfrågor
 • Verka för en levande skärgård