SMBF:s ungdomsverksamhet ska verka för att fler båtklubbar utser ungdomsansvariga och att fler klubbar anordnar aktiviteter för och med unga. För att stimulera båtklubbarna att utveckla sin ungdomsverksamhet delar SMBF årligen ut bidrag till ungdomsverksamhet till båtklubbar som planerar fortbildning av klubbarnas yngre medlemmar. Läs mer om bidrag till ungdomsverksamhet här

Läs mer om utbildningsmaterial för ungdomsverksamhet