Klubbar kan få bidrag för ungdomsverksamhet. Bidraget kan sökas både för verksamhet och för investeringar i samband med uppstart av verksamhet. Bidraget ska sökas senast den 31 januari och delas ut på Båtdagen (SMBF:s årsmöte) som äger rum under våren. Läs mer om bidraget här