Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska Sjö
Ordinarie ledamot: Inge Bramer, styrelseordförande

Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska sjö intressenter AB
Ordinarie ledamot: Fredrik Nyberg, Stockholms Segelsällskap

Av SMBF utsedd representant i Förtjänstteckennämnden
VAKANT

SMBFs representanter i SBU
Sören Löfgren, Hägerstens Båtklubb
Gary Börjesson, Sundbybergs Båtklubb

SMBFs representanter vid SBU:s Båtriksdagen 2020
Bertil Sjöholm, Nautiska klubben
Paula Thunberg Bertolone, Stockholms Segelsällskap
Sören Löfgren, unionsstyrelseledamot
Gary Börjesson, unionsstyrelseledamot

Regionalt försäkringsombud för Svenska Sjö:s båt- och båtklubbsförsäkring
Sören Löfgren, Hägerstens Båtklubb

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län
Adjungerad ledamot: Johan Söderberg

Sjöfartsverkets regionala samrådsgrupper för sjöräddning
VAKANT

SMBFs representant gällande Båtsamverkan mot brott
VAKANT