Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska sjö intressenter AB
Ordinarie ledamot: Fredrik Nyberg, Stockholms Segelsällskap

SMBFs representanter i SBU
Hans Johansson, Johannesdals Båtklubb
Anders Jansson, Sätra Båtsällskap

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län
Adjungerad ledamot: Peter Karlsson, Svenska Båtunionen (utsedd av SBU)

SMBFs representant gällande Båtsamverkan mot brott
Katarina Fred, Kallhälls Båtklubb