Avlysning Gröndalsbron 2024

Sjöfartsverket har beslutat om om avlysning av den allmänna farleden 911, delen under Gröndalsbron 1 april och 31 juli 2024. Beslutet avser vardagsnätter måndag/natt mot tisdag t.o.m. torsdag/natt mot fredag mellan kl.22.00 och 05.00Läs mer här BakgrundTrafikverket har inkommit med en ansökan om avlysning av farled 911, delen under Gröndalsbron i Stockholms kommun, med anledning av att brofogar behöver bytas ut. Arbetet kommer att ske under vardagsnätter, vilket är den tidsperiod som arbete är tillåtet uppe på Essingeleden. Arbetet sker från ponton med lift, alternativt från en skjutställning på brons undersida, med en flytponton som påseglingsskydd under. Sjöfartsverkets bedömningSjöfartsverket bedömer…

Fortsätt läsaAvlysning Gröndalsbron 2024

Avlysning farleden under Danviksbroarna. OBS! NYTT DATUM

Trafikförvaltningen på Region Stockholms meddelar att begränsningarna i farled 915 delen under Danviksbroarna, Stockholms kommun som enligt tidigare beslut skulle påbörjas den 31 juli-23 istället kommer att vara på plats från och med den 28 augusti-23. Därefter ska arbetet löpa enligt tidigare meddelad plan. Bifogar tidigare beslut samt karta och kontaktuppgifter Beslut Karta och kontaktuppgifter

Fortsätt läsaAvlysning farleden under Danviksbroarna. OBS! NYTT DATUM

Viktig information om de nya reglerna för avfallshantering

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023.  Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket noga och tagit fram en handledning och en mall för hur man upprättar en avfallshanteringsplan. Handledning och mall i länken nedan (I nyhetsbrevet anges att regelverket heter TFS 2023:13, viket är fel. Det ska vara TSFS 2023:12.) Läs mer här

Fortsätt läsaViktig information om de nya reglerna för avfallshantering

Skjutövningar på Veckholms skjutfält

Det är LIVSFARLIGT att under angivna klockslag beträda angivna landområden, vattenytor och öar.Tisdag 6 juni kl. 09-18.00 FÖRBUD -mot tillträde utan tillstånd. Enligt lagen (2010:305)Under tisdagen är såväl skjutfältets landområde som del av vattnet farligt områdeOnsdag 7 juni kl. 09.00-15.00 FÖRBUD mot tillträde utan tillstånd. Enligt lagen (2010:305)Torsdag 8 juni kl.09.00-15.00 FÖRBUD mot tillträde utan tillstånd. Enligt lagen (2010:305)Läs beslutsmeddelandet i detalj här

Fortsätt läsaSkjutövningar på Veckholms skjutfält

Förlängd avlysning farled 914 vid Tappström

Sjöfartsverkets har reviderat sitt tidigare beslut angående avlysning av den allmänna farleden 914 vid Tappström från 30 april 2023 till och med 15 oktober 2023. Den reviderade avlysningen är uppdelad i två olika typer av avlysning (minskad bredd/ingen broöppning) och under olika tider enligt nedan:Minskad farledsbredd från 30 april är nu förlängd till 15 oktober 2023 och ingen broöppning från 1 maj är även den förlängd till den 15 oktober 2023.De tidigare perioderna med totalt avstängd farled som var planerade under sommaren har utgått, och kommer troligtvis att träda i kraft senare i höst. Läs mer i bifogad beslutsfil. Beslut…

Fortsätt läsaFörlängd avlysning farled 914 vid Tappström

Nyhetsbrev maj 2023

Här kan du läsa om nya regler för avfallshantering, havstulpanvarningen; nationalpark i Nämdöskärgården och annan aktuell information från Saltsjön-Mälarens BåtförbundNyhetsbrev maj 2023

Fortsätt läsaNyhetsbrev maj 2023

Nya regler för mottagning och hantering av avfall (avfallshanteringsplan)

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler för mottagning och hantering av avfall. En sammanfattning av de nya reglerna finns här! Bakgrunden till det nya regelverket är implementeringen av ett EU-direktiv som syftar till att förbättra mottagandet av avfall och minska det marina skräpet. De huvudsakliga ändringarna jämfört med tidigare är följande: Kommunen tar över tillsynsansvaret från Transportstyrelsen Kommunen ska godkänna båtklubbens avfallshanteringsplan Kommunen ges möjlighet att påföra sanktionsavgifter om avfallshanteringsplan eller mottagningsanordning saknas Ny definition av hamn Grundkravet är att alla båtklubbar som omfattas av den nya definitionen av hamn måste ha en mottagningsanordning Båtklubben har numera…

Fortsätt läsaNya regler för mottagning och hantering av avfall (avfallshanteringsplan)