OBS! Detta är länkar med miljötema. Övriga länkar finns under rubriken Länkar i menyraden

Svenska Båtunionen tycker

  • Hänsyn till miljön ska tas i alla delar av båtlivet på vattnet såväl som på land.
  • Båtägare ska ha kunskaper om hur båtlivet och livet ombord påverkar miljön.
  • Produkter som används i båtlivet ska användas med eftertanke och i enlighet med gällande regelverk


Här kan du läsa miljösmarta tips för båtlivet, bland annat närmaste båtbottentvätt och hur du anmäler dig till havstulpanvarningen


Hitta toatömningsstationer med hjälp av Transportstyrelsens interaktiva karta


Godkända bottenfärger innehållande biocider 2020


Rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov Stockholms stad


På sidan Tillstånd och regler får du som båtägare eller båtklubb i Stockholms stad råd och tips om bland annat båtbottenfärger, latrinavfall och kemikalier


Tillsyn av båtklubbar Stockholms stads miljöförvaltning 2018


Miljösmarta tips Stockholms stads tips för miljösmart båtliv