OBS! Detta är länkar med miljötema. Övriga länkar finns under rubriken Länkar i menyraden

  • Hänsyn till miljön ska tas i alla delar av båtlivet på vattnet såväl som på land.
  • Båtägare ska ha kunskaper om hur båtlivet och livet ombord påverkar miljön.
  • Produkter som används i båtlivet ska användas med eftertanke och i enlighet med gällande regelverk
    Läs mer: Båtunionens ställningstaganden i miljöfrågor


Här kan du läsa om hur man kan sanera bottenfärg som innehåller TBT eller andra farliga ämnen.
Läs mer: Transportstyrelsens rekommendationer om båtbottensanering.

Med hjälp av Transportstyrelsens app Hamnkartan kan du få information om vart närmaste toatömningsstation finns. Fördelen med att använda appen är främst att informationen blir mer lättillgänglig och enklare att få fram. Dessutom kan appen använda GPS information från din mobiltelefon och därmed guida dig till närmaste tömningsstation. Appen kan också laddas ner och användas utan internetuppkoppling. Appen finns där appar finns. Läs mer om hamnkartan här


Här kan du läsa miljösmarta tips för båtlivet, bland annat närmaste båtbottentvätt och hur du anmäler dig till havstulpanvarningenGodkända bottenfärger innehållande biocider 2020


Rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov Stockholms stad


På sidan Tillstånd och regler får du som båtägare eller båtklubb i Stockholms stad råd och tips om bland annat båtbottenfärger, latrinavfall och kemikalier


Tillsyn av båtklubbar Stockholms stads miljöförvaltning 2018


Miljösmarta tips Stockholms stads tips för miljösmart båtliv