SMBF:s ungdomskommitté ska verka för att samla goda exempel från båtklubbarna och sprida dem vidare till andra båtklubbar inom SMBF:s upptagningsområde. Ungdomskommmittén är också ansvarig för utdelning av stipendium för ungdomsverksamhet.

Kommittén är under uppbyggnad och vi tar emot fler intresserade i kommittén.

Det här är SMBF:s ungdomskommitté:
Katarina Fred, Kallhälls Båtklubb E-post: katarina.fred@gmail.com
Fredrik Nyberg, Stockholms Segelsällskap E-post: frednyb@gmail.com

Mejl till SMBF:s kansli: E-post: kansli@smbf.org