På den här sidan publicerar vi intressanta och nyttiga material som handböcker och länkar till utbildningar
Just nu hittar du följande material:
1. Hamnboken
2. Checklista för egenkontroll
3. Utbildningsmaterial seglarskolor
4. Rorsmansmärket
5. Allemansrätten

1. Hamnboken
Syftet med handboken är att den ska vara till ledning för båtklubbar, klubbfunktionärer, kommuner m.fl. vid planering, projektering, byggande och drift av hamnar för fritidsbåtar. I denna den fjärde upplagan av Hamnboken har särskilt fokus lagts på säkerhet, el och elförsörjnign, skrotbåtar och miljö. Den som har förbättringsförslag till denna skrift kan lämna sina synpunkter till kansli@batunionen.se. Till hamnboken hör också en checklista för egenkontroll av hamn- och varvsverksamhet i båtklubb.
Hamnboken 2022
Hamnboken 2022 (utskriftsvänlig version)

2. Checklista egenkontroll
Checklista egenkontroll

3. Seglarskolor
Med Svenska Båtunionens handböcker för ungdomsverksamhet har klubben en bra grund för att starta upp ungdomsverksamhet. Här nedan kan du ladda ner det utbildningsmaterial du behöver. Allt material är upphovsrättsskyddat och ägs av Svenska Båtunionen. Materialet är fritt att använda för anslutna båtförbund och båtklubbar.
Andra verksamheter kan få tillgång materialet efter skriftlig överenskommelse med Svenska Båtunionens kansli.
Båtföraren
Jolleseglaren 1
Jolleseglaren 2
Handbok ungdomsverksamhet i båtklubben
Instruktörshandledning Båtföraren
Instruktörshandledning Jolleseglaren 1
Instruktörshandledning Jolleseglaren 2
Diplom

4. Rorsmansmärket
Aktiviteten Rorsmansmärket är framtaget av Svenska Båtunionen för att inspirera till och underlätta för sjösäkerhetshöjande aktiviteter i båtklubbens egen regi. Den är tänkt att rikta sig till alla som vill träna grundläggande båtkörning för att klara av de vanligaste momenten inom körning i låg fart med motordriven båt.
Aktiviteten som beroende på antal deltagare, tar 2,5-3,5 timme, består av tre delar: genomgång på land ; övningar med egen båt på vattnet samt återsamling efteråt. Rorsmansmärket delas ut i form av ett årtalsdaterat klistermärke att fästa på båten.

Rorsmansmärket Deltagarhäfte
Rorsmansmärket Diplom
Rorsmansmärket Ledarhandledning
Rorsmansmärket Slussning
Rorsmansmärket utbildningsplansch övningar
Rorsmansmärket utbildningsplansch väjningsregler

5. Allemansrätten
Svenska Båtunionens material om allemansrätten vänder sig till dig som anordnar någon form av aktivitet inom det vattenburna friluftslivet. Det kan vara sportfiske, kajakpaddling eller guidad tur med vattenskoter. Materialet är anpassat för alla åldrar och tidsåtgången för en genomgång är cirka en timme. Efter avslutat pass ska deltagaren ha kännedom om de rättigheter och skyldigheter som allemansrätten ger. Materialet kompletteras med filmer som kan användas på hemsidor och som underlag för diskussion. QR-koder i det skriftliga materialet leder till filmerna
Allemansrätten Aktivitet 1
Allemansrätten Aktivitet 2
Allemansrätten Deltagarhäfte
Allemansrätten Ledarhäfte