Båtfolk är naturfolk som värnar miljön

Miljökommitténs stöd och hjälp för en bättre miljö.
* den årliga miljökonferensen
* utbildningar
* kontakt med myndigheter i aktuella miljöfrågor
* ta fram informationsmaterial och besöka båtklubbar

SMBF vill
* att fler ska måla mindre med och helst aldrig använda biocidfärg på sin båtbotten
* att alla klubbar ska ha aktiva miljösamordnare som sitter i styrelsen i sin klubb
* att alla klubbar har en miljöpolicy och ett miljöprogram för hur de hanterar olika miljöfrågor
* att alla klubbar har ordningsregler som reglerar miljöstörande verksamhet i klubben
* att samma miljöregler ska gälla för alla klubbar i samma vatten – oavsett kommun

Så här arbetar SMBF:s miljökommitté
* Vi informerar om aktuella miljöfrågor på konferenser, utbildningar och i vårt nyhetsbrev
* I vårt Miljöprogram anger vi mål för vårt arbete. Där kan klubbar hämta inspiration
* SMBF:s Miljöskola kan användas för utbildning av klubbmedlemmar och styrelser.
* Checklista att användas vid miljöinspektion
* Vi kommer ut till klubbar och diskuterar miljöfrågor. Hör av er så bokar vi tid
* Vi har kontakter med berörda myndigheter för att så långt möjligt nå samsyn i miljöfrågor
* Vi samarbetar gärna med andra organisationer, båtförbund eller liknande för att nå gemensamma mål

Det här är SMBF:s miljökommitté 
Jimmy Dominius, Mälarhöjdens Båtklubb, sammankallande, jimmy.dominius@smbf.org
Lotta Rosenberg Linnér, Södra Evlinge BK lotta.rosenberg@smbf.org
Stevan Sulja, Stora Hunduddens Varvsförening, stevan.sulja@smbf.org
Lars Fladvad, Solsidans BK, extern.  l.fladvad@telia.com
Mikael Bengtsson, Heleneborgs BK, extern
Mail till SMBF:s kansli: kansli@smbf.org