Miljökommitté:
Jimmy Dominius, Mälarhöjdens Båtklubb
Kjell Carlsson, Jakobsbergs Båtsällskap

Ungdomskommitté:
Fredrik Nyberg, Stockholms Segelsällskap
Olof Granander, Kvarnvikens Båtsällskap

Utbildningskommitté:
Elisabeth Eng Åkerlund, kansliansvarig

Finanskommitté:
Gary Börjesson, Sundbybergs Båtklubb
Fredrik Nyberg, Stockholms Segelsällskap
Bertil Sjöholm, Nautiska klubben

Skatter, juridik & finans:
Bertil Sjöholm, Nautiska Klubben
Curt Lindenbaum, Stora Hunduddens Varvsförening

Farled & säkerhet:
Gary Börjesson, Sundbybergs Båtklubb
Peter Frisk, Brunnsvikens Segelsällskap