SMBF är en främjandeorganisation som skall
• Stimulera och utveckla båtklubbarnas liv och verksamhet.
• Verka för långsiktiga lösningar för klubbarnas hamn- och varvsanläggningar.
• Verka för att farlederna har ett djupgående av minst 2,5 meter och segelfri höjd om minst 20 meter.
• Verka för ökad säkerhet till lands och sjöss
• Verka för en levande skärgård.

Genom medlemskap i SMBF får klubben
• Fördelaktiga försäkringar genom vårt eget försäkringsbolag Svenska Sjö
• Tidningen Båtliv (6 nr/per år) till alla klubbmedlemmar
• Hjälp att förhandla med myndigheter och andra instanser, t.ex förhandling om nya arrendeavtal
• Juridisk och ekonomisk rådgivning
• Kontinuerlig uppdatering inom miljöområdet, inbjudan till årlig miljökonferens, stöd i miljöfrågor mot myndigheter med mera.
• Förmånliga priser på utbildningar via Svenska Kryssarklubben för styrelsen och båtklubbsmedlemmar.

Medlemsavgifter