SMBF:s förhandlingsdelegation har lyckats komma överens om nya s.k. modellavtal för klubbarna i stan. Avtalen ska ses som modellavtal och kan användas i fler kommuner. SMBF:s utgångspunkt i förhandlingarna med staden har varit att det ska vara lätt att göra rätt. Med de nya modellavtalen blir det enklare för klubbarna eftersom det finns en ökad tydlighet om vilka villkor som gäller. Exempelvis har miljöbilagan förändrats från att ha bestått av ett antal bilagor med komplicerade regler till nu endast en bilaga. Stockholms stad kommer att använda modellavtalen gradvis och SMBF uppmanar klubbarna att i samband med att avtal sluts också se över sina hamnreglementen så att dessa lever upp till de miljökrav som ställs på verksamheten. Vidare måste klubbarna se till att informera sina medlemmar om vilka regler som gäller för verksamheten, exempelvis målning av båtbottnar och hantering av miljöfarligt avfall. Länkar till samtliga dokument i modellavtalen nedan.

Har du frågor gällande avtalen? Kontakta gärna SMBF:s kansli på kansli@smbf.org eller mobil 076-943 15 88

Lägenhetsarrende småbåtshamn
Lägenhetsarrende ej inhägnat område
Lägenhetsarrende inhägnat område
Allmänna bestämmelser småbåtshamn
Allmänna bestämmelser båtuppläggningsplats
Gränsdragningslista
Miljöbilaga