Övningar på Veckholms skjutfält v 23 & 24

Då farlig verksamhet bedrivs på skjutfältet tillämpas skyddslagen (2010:305) och tillträdesförbud råder. Under övrig tid får skjutfältet beträdas på egen risk. Det kan vara livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler och dylikt)OBSERVERA! Tillträdesförbudet kan ändras med kort varsel (under innevarande vecka). Information vid informationstavlor och bommar gäller i första hand! Läs mer om försvarsmaktens övningar här Vecka-23-VeckholmLadda ner Vecka 24 VeckholmLadda ner

Fortsätt läsaÖvningar på Veckholms skjutfält v 23 & 24