Sök bidrag till klubbens ungdomsverksamhet senast 31 januari

För att stimulera klubbarna till att utveckla aktiviteter för barn och ungdomar, beviljar SMBF årligen bidrag till ungdomsverksamhet . SMBF:s styrelse beslutar, efter samråd med ungdomskommittén, vilken eller vilka klubbar som tilldelas medel ur fonden. Bidraget ska sökas senast den 31 januari och redovisas efter genomförda aktiviteter. Läs mer här

Fortsätt läsaSök bidrag till klubbens ungdomsverksamhet senast 31 januari

Modellavtal klara för båtklubbarna i Stockholm

SMBF:s förhandlingsdelegation har lyckats komma överens om nya s.k. modellavtal för klubbarna i stan. Avtalen ska användas som modellavtal och SMBF:s förhandlingsdelegation ser överenskommelsen som en stor framgång för SMBF.SMBF:s utgångspunkt i förhandlingarna med staden har varit att det ska vara lätt att göra rätt.- Vår största framgång är att nu finns en ökad tydlighet om vilka villkor som gäller. Det gör att det blir enklare för klubbarna. Exempelvis har miljöbilagan förenklats. Från att ha bestått av ett antal bilagor med komplicerade regler har nu dessa reducerats till en bilaga, säger Johan Schelin, ledamot av SMBF:s styrelse och en av…

Fortsätt läsaModellavtal klara för båtklubbarna i Stockholm

Avlysning farleden under Danviksbroarna. OBS! NYTT DATUM

Trafikförvaltningen på Region Stockholms meddelar att begränsningarna i farled 915 delen under Danviksbroarna, Stockholms kommun som enligt tidigare beslut skulle påbörjas den 31 juli-23 istället kommer att vara på plats från och med den 28 augusti-23. Därefter ska arbetet löpa enligt tidigare meddelad plan. Bifogar tidigare beslut samt karta och kontaktuppgifter Beslut Karta och kontaktuppgifter

Fortsätt läsaAvlysning farleden under Danviksbroarna. OBS! NYTT DATUM

Viktig information om de nya reglerna för avfallshantering

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023.  Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket noga och tagit fram en handledning och en mall för hur man upprättar en avfallshanteringsplan. Handledning och mall i länken nedan (I nyhetsbrevet anges att regelverket heter TFS 2023:13, viket är fel. Det ska vara TSFS 2023:12.) Läs mer här

Fortsätt läsaViktig information om de nya reglerna för avfallshantering

Skjutövningar på Veckholms skjutfält

Det är LIVSFARLIGT att under angivna klockslag beträda angivna landområden, vattenytor och öar.Tisdag 6 juni kl. 09-18.00 FÖRBUD -mot tillträde utan tillstånd. Enligt lagen (2010:305)Under tisdagen är såväl skjutfältets landområde som del av vattnet farligt områdeOnsdag 7 juni kl. 09.00-15.00 FÖRBUD mot tillträde utan tillstånd. Enligt lagen (2010:305)Torsdag 8 juni kl.09.00-15.00 FÖRBUD mot tillträde utan tillstånd. Enligt lagen (2010:305)Läs beslutsmeddelandet i detalj här

Fortsätt läsaSkjutövningar på Veckholms skjutfält

Förlängd avlysning farled 914 vid Tappström

Sjöfartsverkets har reviderat sitt tidigare beslut angående avlysning av den allmänna farleden 914 vid Tappström från 30 april 2023 till och med 15 oktober 2023. Den reviderade avlysningen är uppdelad i två olika typer av avlysning (minskad bredd/ingen broöppning) och under olika tider enligt nedan:Minskad farledsbredd från 30 april är nu förlängd till 15 oktober 2023 och ingen broöppning från 1 maj är även den förlängd till den 15 oktober 2023.De tidigare perioderna med totalt avstängd farled som var planerade under sommaren har utgått, och kommer troligtvis att träda i kraft senare i höst. Läs mer i bifogad beslutsfil. Beslut…

Fortsätt läsaFörlängd avlysning farled 914 vid Tappström