Ny driftsorganisation i Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsens nya driftsorganisationFrån och med den första september i år sker en utveckling av Skärgårdsstiftelsens driftorganisation. I tidningen Stångmärket finns en intervju med förvaltningschef Håkan Wakander och entreprenören Stefan Guldstrand (vd Utö värdshus) som berättar om varför detta är så viktigt. Här har du möjlighet att läsa om vad förändringen innebär för servicen i skärgården framöver tillsammans med reportage och tips om aktiviteter och besöksmål i ljuva september.Skärgårdsstiftelsens hemsidaFörhandstitt i Stångmärket - Skärgårdsstiftelsen (skargardsstiftelsen.se) Bild av Karin Romdahl från Pixabay

Fortsätt läsaNy driftsorganisation i Skärgårdsstiftelsen

Båtägarna – inte kommunen, bestämmer hur en fritidsbåt ska undersökas

En kommun får inte bestämma hur en båtklubb ska undersöka om privata fritidsbåtar är målade med biocidfärger. Det är innebörden av ett beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län som underkänner ett tidigare föreläggande som Sollentuna kommun riktat mot fem båtklubbar. Båtklubbens styrelse saknar så kallad rådighet över en klubbmedlems båt, det betyder att ansvaret för bland annat biocidfärger på båten ligger hos båtens ägare. - Giftfärger påverkar livet i sjöar och hav och ska undvikas så långt det är möjligt. Där det råder förbud mot giftfärger ska förbud följas . Båtklubbar och båtägare har ett gemensamt ansvar att hantera detta.…

Fortsätt läsaBåtägarna – inte kommunen, bestämmer hur en fritidsbåt ska undersökas

Förlängd partiell avlysning Liljeholmsbron

Sjöfartsverket har beslutat om förlängd partiell avlysning av den allmänna farleden 915 i delen under Liljeholmsbron, Stockholms kommun t.o.m. 30:e september 2022. Avlysningen bedöms därmed endast ha mindre påverkan sjötrafiken. BakgrundTrafikkontoret i Stockholm har tidigare inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron, med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behövde akut repareras och en del av farleden behövde av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik. Under arbetets gång har man påträffat ytterligare skador som behöver åtgärdas. Därför behöver perioden för avlysning förlängas.…

Fortsätt läsaFörlängd partiell avlysning Liljeholmsbron

Avlysning Stallarholmsbron

Från oktober 2022 fram till mars 2023 reparerar Trafikverket den öppningsbara Stallarholmsbron. Reparationsarbetet medför begränsad framkomlighet över bron. Det blir inga broöppningar och inga båtar kan passera. Läs mer på Trafikverkets hemsidaTrafikverkets beslut

Fortsätt läsaAvlysning Stallarholmsbron

Nu lanseras nya BAS 3 och är stängt vecka 33-34

Anmäl dig till utbildning Svenska Båtunionen lanserar nya BAS 3, som innehåller flera nyheter och funktioner. Bland annat har metodik i hur vissa funktioner hanteras ändrats. För att göra övergången och klubbens arbete så smidigt som möjligt, kommer alla BAS-administratörer att behöva genomgå obligatorisk utbildning i det nya systemet. Utbildningen genomförs digitalt i mötesverktyget ZOOM. Obligatoriskt pass 1 BAS 3: introduktion 2,5 hDatum: 15, 20 & 21 juni samt 16, 17 & 30 augusti Obligatoriskt pass 2 BAS 3: Introduktion del 2Datum för utbildningen 18, 23, 24, 31 augusti Frivilligt pass: öppen support för de som genomgått del 1 och…

Fortsätt läsaNu lanseras nya BAS 3 och är stängt vecka 33-34

Båtklubbarnas Dag tar paus

Båtklubbarnas Dag tar paus 2022. Vi håller alla dörrar öppna för att återkomma ett annat år. TACK till alla som bidragit genom åren. Ett särskilt tack till arrangörskommittén som med obruten entusiasm arbetat för att genomföra Båtklubbarnas Dag. Stefan Iwanowski, Heleneborgs BåtklubbMagnus Bjellqvist, Rörstrands BåtklubbThomas Malmberg, Årsta Motorbåt KlubbErik Jönsson, Årsta Motorbåt KlubbKevin Liljegren, Reimers Båtsällskap

Fortsätt läsaBåtklubbarnas Dag tar paus