SMBFs Stipendiefond 2017

SMBFs stipendiefond 2017 Stipendiet riktar sig till anslutna båtklubbar/segelsällskap som initierar och förverkligar projekt som riktar sig till barn och unga i dess verksamhet, men även verksamhet som inkluderar familjen i båtlivet. SMBFs styrelse har under året noterat att förbundets klubbar/sällskap mer börjat fokusera på frågor som berör föryngring och jämställdhet, vilket gläder oss. Det är av yttersta vikt att ni styrelser som är anslutna till vårt förbund lyfter blicken in i framtiden och redan nu tittar på hur föreningen ska se ut om 20 år. Om det ideella båtlivet ska finnas kvar så sker rekryteringen till detta nu. SMBF vill…

Fortsätt läsaSMBFs Stipendiefond 2017