Muddring av Mälarfarlederna för ökad kapacitet och säkerhet

Den 1 augusti inleder Sjöfartsverket muddringen av farlederna till Västerås och Köping. Syftet är att öka lastkapacitet vilket i sin tur medför minskad klimatpåverkan. Därutöver uppgraderas även farledsutmärkningen för ökad säkerhet. Muddringen inom projekt Mälarfarlederna består av två delar. Dels muddras hamnarna i Västerås och Köping i kommunal regi, dels muddrar Sjöfartsverket i statlig regi farlederna genom Wasa Dredging Oy. Samtliga parter är redan igång med förberedande arbeten, muddring i sig inleds 1 augusti. Med uppgraderad farledsutmärkning och nya ledverk vid Hjulstabron planeras projektet att bli färdigställt under 2024.  För Sjöfartsverkets del beräknas kostnaden till cirka 350 miljoner kronor. Muddring…

Fortsätt läsaMuddring av Mälarfarlederna för ökad kapacitet och säkerhet

Övningar på Veckholms skjutfält v 23 & 24

Då farlig verksamhet bedrivs på skjutfältet tillämpas skyddslagen (2010:305) och tillträdesförbud råder. Under övrig tid får skjutfältet beträdas på egen risk. Det kan vara livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler och dylikt)OBSERVERA! Tillträdesförbudet kan ändras med kort varsel (under innevarande vecka). Information vid informationstavlor och bommar gäller i första hand! Läs mer om försvarsmaktens övningar här Vecka-23-VeckholmLadda ner Vecka 24 VeckholmLadda ner

Fortsätt läsaÖvningar på Veckholms skjutfält v 23 & 24