Avlysning Tappströmsbron

Tidsschemat för Trafikverkets pågående byggnation av en ny bro över Tappström har påverkats av yttre omständigheter, bland annat förseningar av material-leveranser beroende på det gällande omvärldsläget. Sjöfartsverket har därför tvingats till att justera det gällande avlysningsbeslutet. Nya avlysningstider nedan:Måndag 12/9 - söndag 9/10 kl.00.00-24.00: Ingen båttrafik tillåtsMåndag 10/10-torsdag 3/11 kl.06.00 - 16.00: Ingen båttrafik tillåtsFredag 4/11 - söndag 13/11 kl.06.00 - 16.00: Ingen båttrafik tillåtsFredag 4/11 - söndag 13/11 kl.16.00-06.00: båttrafik som ej kräver broöppning tillåtsMåndag 14/11 - söndag 20/11 kl.00.00-24.00: båttrafik som ej kräver broöppning tillåts Bilaga: Beslut Tappströmsbron

Fortsätt läsaAvlysning Tappströmsbron

Förlängd partiell avlysning Liljeholmsbron

Sjöfartsverket har beslutat om förlängd partiell avlysning av den allmänna farleden 915 i delen under Liljeholmsbron, Stockholms kommun t.o.m. 30:e september 2022. Avlysningen bedöms därmed endast ha mindre påverkan sjötrafiken. BakgrundTrafikkontoret i Stockholm har tidigare inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron, med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behövde akut repareras och en del av farleden behövde av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik. Under arbetets gång har man påträffat ytterligare skador som behöver åtgärdas. Därför behöver perioden för avlysning förlängas.…

Fortsätt läsaFörlängd partiell avlysning Liljeholmsbron

Avlysning Stallarholmsbron

Från oktober 2022 fram till mars 2023 reparerar Trafikverket den öppningsbara Stallarholmsbron. Reparationsarbetet medför begränsad framkomlighet över bron. Det blir inga broöppningar och inga båtar kan passera. Läs mer på Trafikverkets hemsidaTrafikverkets beslut

Fortsätt läsaAvlysning Stallarholmsbron

Förlängd avlysning av delar av farled 915, Liljeholmsbron

Sjöfartsverkets har beslutat om förlängd partiell avlysning av den allmänna farleden 915, delen under Liljeholmsbron, t.o.m. den 26:e aug 2022. Avlysningen bedöms endast ha mindre påverkan på sjötrafiken BakgrundTrafikkontoret i Stockholm har tidigare inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron, med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behöver akut repareras och en del av farleden behöver av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik. För att bibehålla funktionen hos den öppningsbara delen av bron, har reparationsarbetet varit komplicerat och arbetet har tagit längre…

Fortsätt läsaFörlängd avlysning av delar av farled 915, Liljeholmsbron

Minskat antal öppningar Tosteröbron

Tosteröbron fr.om. 23 juni - kraftigt minskat antal öppningarSträngnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn. Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10Kommunen har konstaterat att motorn som vrider bron måste bytas. Även om byte av motor beräknas utföras under en natt är leveranstiden för en ny motor 3 - 12 veckor. Vi rekommenderar alla båtägare att även läsa notiser i den sökbara databasen UFS (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida.  UFS nås via:  https://ufs.sjofartsverket.sePassage av Tosteröbron kan med vissa båtar ske i det skyltade…

Fortsätt läsaMinskat antal öppningar Tosteröbron