Minskat antal öppningar Tosteröbron

Tosteröbron fr.om. 23 juni - kraftigt minskat antal öppningarSträngnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn. Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10Kommunen har konstaterat att motorn som vrider bron måste bytas. Även om byte av motor beräknas utföras under en natt är leveranstiden för en ny motor 3 - 12 veckor. Vi rekommenderar alla båtägare att även läsa notiser i den sökbara databasen UFS (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida.  UFS nås via:  https://ufs.sjofartsverket.sePassage av Tosteröbron kan med vissa båtar ske i det skyltade…

Fortsätt läsaMinskat antal öppningar Tosteröbron

Partiell avstängning Södertälje kanal & sluss

Sjöfartsverket meddelar att beslut tagits om partiell avlysning av farled 901 i Södertälje sluss och kanal 21 och 22 juni för båtar som kräver broöppning enligt nedan. Notera att avlysningen bara gäller för fartyg som kräver broöppning under tiden 20/6 kl. 20:00 – 21/6 kl. 04:15, samt 21/6 kl. 20:00 – 22/6 kl. 04:15. Fartyg som ej kräver broöppning påverkas alltså inte. Tider:Måndag 20 juni 2022 kl. 20:00 till och med tisdag 21 juni 2022 kl. 04:15Tisdag 21 juni 2022 kl. 20:00 till och med onsdag 22 juni 2022 kl. 04:15Beslut SjöfartsverketKontaktperson SjöfartsverketMats Jäderland    Infrastruktursamordnare, Sjökapten   Maritim Samverkan och UtvecklingInfrastrukturavdelningenTelefon: 010-478 63…

Fortsätt läsaPartiell avstängning Södertälje kanal & sluss

Avlysning av farleden under Skurubron. Uppdatering 220401

Obs! Ändrade dagar. Uppdatering 220401 Lanseringen av Skurubron över Skurusundet innebär under vissa perioder att det finns risk för fallande föremål och vid dessa tillfällen behöver sjötrafiken under bron, av säkerhetsskäl, tillfälligt stoppas. Projektet Skurubron har informerat att man två dagar, under perioden 5-11 april, kommer att behöva begränsa framkomligheten för sjötrafiken. Möjlighet finns dock att passera under bron alla dagar, efter kontakt med bevakningsbåtar placerade på var sida av bron. Väntetiden beräknas bli max 10 minuter. För passage, ta kontakt med produktionsledningen, antingen via bevakningsbåtarna på plats, eller via telefon: 073-5190820 eller 073-5190838. Via telefonnumren ovan nås Produktionsledare och…

Fortsätt läsaAvlysning av farleden under Skurubron. Uppdatering 220401