Planerade arbeten med broar och slussar

Planerade arbeten med broar och slussar som påverkar båtägare i vår och sommar. Slussen, Liljeholmsbron, Slussen Södertälje och Norra Danviksbron. Planerade tester av Slussen den 21 maj - ökat vattenflöde Tisdagen den 21 maj genomförs ett fullskaletest av den nya vattenanläggningen vid Slussen. Testerna innebär mätning av vattenhastigheter i respektive kanal, vid farleden under Centralbron och tunnelbanebron, samt vid badplatser på Långholmen. Vattenhastigheter kommer dessutom att mätas vid vissa kajplatser i Mälaren och Saltsjön. Vid full kapacitet kan badplatser, båtklubbar, mindre hamnar och andra sjönära verksamheter märka av det ökade vattenflödet. Inga åtgärder behöver vidtas av er, men det kan…

Fortsätt läsaPlanerade arbeten med broar och slussar
Läs mer om artikeln Avlysning Gröndalsbron 2024
JohnŽr BildbyrŒ AB +46 8 644 83 30 www.johner.se info@johner.se sales@johner.se

Avlysning Gröndalsbron 2024

Sjöfartsverket har beslutat om om avlysning av den allmänna farleden 911, delen under Gröndalsbron 1 april och 31 juli 2024. Beslutet avser vardagsnätter måndag/natt mot tisdag t.o.m. torsdag/natt mot fredag mellan kl.22.00 och 05.00Läs mer här BakgrundTrafikverket har inkommit med en ansökan om avlysning av farled 911, delen under Gröndalsbron i Stockholms kommun, med anledning av att brofogar behöver bytas ut. Arbetet kommer att ske under vardagsnätter, vilket är den tidsperiod som arbete är tillåtet uppe på Essingeleden. Arbetet sker från ponton med lift, alternativt från en skjutställning på brons undersida, med en flytponton som påseglingsskydd under. Sjöfartsverkets bedömningSjöfartsverket bedömer…

Fortsätt läsaAvlysning Gröndalsbron 2024

Reviderad tid för avlysning Tappströmsbron

På grund av yttre omständigheter, bland annat förseningar av material-leveranser beroende på det gällande omvärldsläget måste Sjöfartsverket än en gång justera det gällande avlysningsbeslutet. Det reviderade beslutet innebär att farleden är avstängd för de båtar som kräver broöppning till och med den 30 april. Mindre båtar som inte kräver broöppning kan passera som vanligt Kontaktperson SjöfartsverketMats Jäderland, infrastruktursamordnare, sjökaptenTfn 010-478 63 37 Bilagor:BeslutKarta

Fortsätt läsaReviderad tid för avlysning Tappströmsbron

Tillägg till gällande beslut från 29 mars 2022 gällande avlysning av allmän farled 901 i Södertälje kanal och sluss

I entreprenaden i Södertälje kanal och sluss, börjar nu arbetet i själva slusskammaren, vilket innebär att den östra delen av slusskammaren kommer att vara avspärrad, och att endast båtar under 24,0 meters längd kan passera genom slussen under avlysningen (11:00 – 19:00). Denna justering av fartygsstorlek som omfattas av avlysningen träder i kraft redan den 1/11 och gäller tills vidare, dock längst till den 31 december 2023. Beslut Sjöfartsverket Denna justering av fartygsstorlek som omfattas av avlysningen träder i kraft redan den 1/11 och gäller tills vidare, dock längst till den 31 december 2023.

Fortsätt läsaTillägg till gällande beslut från 29 mars 2022 gällande avlysning av allmän farled 901 i Södertälje kanal och sluss

Reviderat beslut om farled 914 vid Tappström

Tidsschemat för Trafikverkets pågående byggnation av en ny bro över Tappström har påverkats av yttre omständigheter, bland annat förseningar av materialleveranser, beroende på det gällande omvärldsläget. Sjöfartsverket har därför tvingats till att än en gång justera det gällande avlysningsbeslutet gällande den allmänna farleden 914 vid Tappström som nu är förlängd till och med den 27 februari 2023. Läs Trafikverkets beslut här Tider och omfattningMåndag 10 oktober 2022 t.o.m. söndag 30 oktober 2022, kl.06.00-16.00: Ingen båttrafik tillåtenMåndag 31 oktober 2022 t.o.m. söndag 13 november 2022, kl. 00:00 –24:00: ingen båttrafik tillåtenMåndag 14 november 2022 t.o.m. fredag 10 februari 2023, kl. 00:00…

Fortsätt läsaReviderat beslut om farled 914 vid Tappström

Avlysning Tappströmsbron

Tidsschemat för Trafikverkets pågående byggnation av en ny bro över Tappström har påverkats av yttre omständigheter, bland annat förseningar av material-leveranser beroende på det gällande omvärldsläget. Sjöfartsverket har därför tvingats till att justera det gällande avlysningsbeslutet. Nya avlysningstider nedan:Måndag 12/9 - söndag 9/10 kl.00.00-24.00: Ingen båttrafik tillåtsMåndag 10/10-torsdag 3/11 kl.06.00 - 16.00: Ingen båttrafik tillåtsFredag 4/11 - söndag 13/11 kl.06.00 - 16.00: Ingen båttrafik tillåtsFredag 4/11 - söndag 13/11 kl.16.00-06.00: båttrafik som ej kräver broöppning tillåtsMåndag 14/11 - söndag 20/11 kl.00.00-24.00: båttrafik som ej kräver broöppning tillåts Bilaga: Beslut Tappströmsbron

Fortsätt läsaAvlysning Tappströmsbron

Förlängd partiell avlysning Liljeholmsbron

Sjöfartsverket har beslutat om förlängd partiell avlysning av den allmänna farleden 915 i delen under Liljeholmsbron, Stockholms kommun t.o.m. 30:e september 2022. Avlysningen bedöms därmed endast ha mindre påverkan sjötrafiken. BakgrundTrafikkontoret i Stockholm har tidigare inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron, med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behövde akut repareras och en del av farleden behövde av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik. Under arbetets gång har man påträffat ytterligare skador som behöver åtgärdas. Därför behöver perioden för avlysning förlängas.…

Fortsätt läsaFörlängd partiell avlysning Liljeholmsbron