Möte angående Stockholms Stads arrenden

VIKTIG FÖRHANDS INFORMATION SMBF kallar alla klubbar till ett möte om arrenden m.m. SÖNDAGEN den 15 APRIL kl 10 - 12 Formell kallelse med dagordning och lokal skickas om någon vecka. Boka tiden. Det är av stor vikt att alla klubbar kommer, det ökar SMBFs möjligheter att påverka kommuner, även andra än nu aktuella Stockholm. Hälsningar Styrelsen för SMBF

Fortsätt läsaMöte angående Stockholms Stads arrenden

Risk för 100 % höjning av arrendeavgifterna i Stockholm

SMBFs representanter i Fritidsbåtlivets Förhandlingsdelegation, FFD fick på möte den 31 oktober ta del av det förslag som förvaltningen kommer att föredra för Idrottsnämnden som innebär en 100% avgiftsökning för båtklubbarna i Stockholm. SMBF begärde att få det skriftliga förslaget men kunde inte vid gårdagens möte få detta. SMBFs representanter framförde kraftfulla protester mot förslaget på den kraftiga ökningen, som man motiverar med det eftersatta underhållet. SMBF anser att man inte på Idrottsförvaltningen haft klart för sig hur underhållsstatus varit förrän SMBF krävde att man skulle göra en kartläggning av samtliga båtklubbar. SMBF har också sagt att staden borde ta…

Fortsätt läsaRisk för 100 % höjning av arrendeavgifterna i Stockholm

SMBF har träffat politikerna i Stockholms stad

SMBF har träffat Mirja Räihä (bitr idrottsborgarråd) och Alexander Lindholm ( idrottsnämndens ordförande) under förra veckan för att diskutera momsfrågan och arrendefrågan samt Båtfrågor i stort. Mötet var mycket givande och politikerna lyssnade lyhört vad SMBF hade att säga. Frågorna som diskuterades var: * Momsfrågan, hur går vi vidare – vilka kan vi påverka – skapa opinion * Ifs underhåll av pontoner och markområden – bristande underhåll – vilket ansvar tar staden – ingen underhållsplan fanns tidigare * Avisering om höjda avgifter för båtklubbarna – 100% höjning – orimlig höjning – moms tillkommer på båtplatser * Exploateringskontorets jakt på mark som…

Fortsätt läsaSMBF har träffat politikerna i Stockholms stad

Skatterättsnämnden tar ett nytt beslut gällande momsfrågan i höst.

Beslutet i den brännheta frågan angående moms på båtplatser för fritidsbåtar är flyttat till tidigast i höst. Frågan är återremitterad till Skatterättsnämnden och de kommer att ha frågan på agendan tidigast i höst. Läs mer här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/inga-hojda-avgifter-for-batagare

Fortsätt läsaSkatterättsnämnden tar ett nytt beslut gällande momsfrågan i höst.