Förlängd avlysning farled 914 vid Tappström

Sjöfartsverkets har reviderat sitt tidigare beslut angående avlysning av den allmänna farleden 914 vid Tappström från 30 april 2023 till och med 15 oktober 2023. Den reviderade avlysningen är uppdelad i två olika typer av avlysning (minskad bredd/ingen broöppning) och under olika tider enligt nedan:
Minskad farledsbredd från 30 april är nu förlängd till 15 oktober 2023 och ingen broöppning från 1 maj är även den förlängd till den 15 oktober 2023.
De tidigare perioderna med totalt avstängd farled som var planerade under sommaren har utgått, och kommer troligtvis att träda i kraft senare i höst. Läs mer i bifogad beslutsfil.

Beslut 230526
Karta