Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska Sjö
Ordinarie ledamot: Inge Bramer, styrelseordförande

Av SMBF:s utsedda representanter i Svenska sjö intressenter AB
Ordinarie ledamot: Fredrik Nyberg, Stockholms Segelsällskap

Av SMBF utsedd representant i Förtjänstteckennämnden
VAKANT

SMBFs representanter i SBU
Hans Johansson, Johannesdals Båtklubb

SMBFs representanter vid SBU:s Båtriksdagen 2021
Ej utsedda ännu

Regionalt försäkringsombud för Svenska Sjö:s båt- och båtklubbsförsäkring

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län
Adjungerad ledamot: Johan Söderberg

Sjöfartsverkets regionala samrådsgrupper för sjöräddning
VAKANT

SMBFs representant gällande Båtsamverkan mot brott
VAKANT