Referat från SMBFs miljökonferens 2017

Det är ett mycket starkt intresse för miljö ute i båtklubbarna. När SMBF arrangerade miljökonferens räckte lokalen inte. 150 miljöombud/ miljösamordnare och andra kom för att lyssna till myndigheter och diskutera miljöfrågor.

SMBFs Ordförande Christer Bengtsson inledde konferensen med att berätta om de frågor som förbundet prioriterar just nu. Det är momsfrågan som kommer att drabba båtlivet över hela landet, inte bara för att det blir en ökad kostnad för den enskilde båtägaren utan att det kommer att drabba hela det ideella båtlivet.

Christer berättade också om SMBFs arbete med arrendefrågor. I till exempel Stockholms stad så vill de höja arrendet med 100 % vilket vore en katastrof för det ideella båtlivet i Stockholm. Detta är stora frågor och det är viktigt att vi är enade inom klubbarna, inte bara i Stockholm utan över hela Landet. Därför krävs det ett engagemang och påverkan från Båtmänniskor så Christer uppmanade folk som var där att komma till Båtdagen och nominera engagerade människor till SMBFs styrelse.

Efter Christer så tog miljökommitténs sammankallande Jimmy Dominius över scenen och berättade om SMBFs miljöarbete.

Jimmy berättade vad Förbundet prioriterar för frågor och vad SMBF vill uppnå och faktiskt gör samt frågade vad medlemmarna vill att vi ska göra. En entusiastisk publik ställde sedan frågor. En fråga handlade om problemet de båtägare har som har båt i Mälaren men sommarhamn ute i Saltsjön hur de ska göra med sina bottenfärger, och det var en fråga som fanns med under hela kvällen. Detta är en fråga som ännu inte har ett entydigt svar

Lina Pettersson från Transportstyrelsen var nästa föredragshållare på tur och fokuserade till en början på toalettavfallsfrågan och berättade bland annat att fler båtägare har blivit positiva till toa-lagen men många var missnöjda med att de dels var för få tömningsstationer och att det var få som fungerade.

Hon  slog också hål på myten om att fartygen slipper undan toatömningslagen och berättade att inga fartyg får tömma sitt avfall inom svenskt vattenområde. På internationellt vatten får de fortfarande göra det men det kommer att komma lagar om det också. Det är endast 11 procent av fritidsbåtarna som har toalett ombord idag och Transportstyrelsen undersöker hur de övriga 89 procenten löser sin toalettfråga.

Hon berättade också om skrovmålet vars uppgift är att ena alla de lagar och regler som myndigheterna kommer fram med så det blir lättare för en enskild person att förstå. En medlem frågade ifall de hade koll på alla lokala bestämmelser som finns ute i kommunerna och Lina berättade att de inte alltid har det, men jobbar på att få fram tydligare nationella regler istället.

När bottenfärger och blästring kom på tal så var det en engagerad diskussion och mötesdeltagarna hade många frågor.

En åhörare framförde starkt fördömande av blästring som miljöfarligt och förordade täckmålning med spärrfärg.

Bland annat så dök frågan upp igen om hur man skulle lösa det för de som har vinteruppläggningsplats i Mälaren men sommarplats i Saltsjön. Efter en engagerad diskussion där man bland annat konstaterade att alla biocidfärger är förbjudna i Mälaren så konstaterades det att det är ofta kan vara bäst att köra med ren botten.

Blästringsdebatten engagerade många, och även andra metoder för bottensanering förespråkades från publiken.. Även frågan om spärrfärger kom upp. Spärrfärger är inte förbjudet idag (finns som alternativ i EU-förordningen), men Lina Petersson sa att Transportstyrelsen inte kan rekommendera det på grund av otillräcklig forskning. Åhörare hävdade att själva spärrfunktionen är testad och fungerar men man vet inte om det fungerar efter borsttvätt.

Docent Britta Eklund höll ett föredrag om båtbottnar och hur mikroplast påverkar sjöbottnarna. Hon berättade också om blästring och pekade på vikten av en ren botten för faunans skull. Britta berättade också om sitt och Stockholms universitets uppdrag som de har fått från Stockholms stad att mäta båtbottnars gifter med hennes instrument som hon har tagit fram. Flera frågor uppstod och diskussionen blev livad och engagerad igen.

Efter Britta Eklund så tog Stockholms Kommuns miljöinspektör Carl Rönnow över scenen. Han berättade också om Brittas bottenmätningar och projektet med XRF-mätning av båtbottnar. År 2020 ska alla båtbottnar vara fria från biocidfärger i Mälaren enligt planen. Carl Rönnow berättade att han kanske var lite snällare än sin företrädare och uppstår det problem på vägen så kunde kanske tidsgränsen tänjas något. De har prioriterat mälarklubbarna i sina mätningar eftersom man ute i saltsjön fortfarande får åka omkring med godkända biocidfärger.

Kjell Carlsson från Jakobsbergs Båtsällskap berättade om miljöarbetet i klubben. De har en historia med ett omfattande arbete inom miljöfrågorna med tätt samarbete med kommunens miljöinspektörer och klubben har som målsättning att alla Mälarbåtar ska vara biocidfria senast 2020. Klubben har XRF-mätt 230 båtar och blästrat 25 båtar i klubbens regi 2017 med Stor Stockholms Blästrings Service. Blästring behöver organiseras som ett projekt med mycket styrning för att allt ska gå rätt till. Klubben har en ordentlig miljöstation och har toalett tömningsstation sedan 2012

Sist men inte minst när tiden var knapp på grund av intressanta frågor från medlemmarna så startades det en kort paneldebatt där Stefan Wendin från Heleneborgs Båtklubb, Kjell Carlsson från Jakobsverks Båtsällskap och Stefan Wester från Sätra Båtwarf där det debatterades miljöarbete i klubbarna.

Det är uppenbart att miljöintresset är starkt ute i båtklubbarna. Många vill sanera båtbottnarna, och de efterlyser tydliga regler från de olika myndigheterna.