Risk för 100 % höjning av arrendeavgifterna i Stockholm

SMBFs representanter i Fritidsbåtlivets Förhandlingsdelegation, FFD fick på möte den 31 oktober ta del av det förslag som förvaltningen kommer att föredra för Idrottsnämnden som innebär en 100% avgiftsökning för båtklubbarna i Stockholm.

SMBF begärde att få det skriftliga förslaget men kunde inte vid gårdagens möte få detta.

SMBFs representanter framförde kraftfulla protester mot förslaget på den kraftiga ökningen, som man motiverar med det eftersatta underhållet. SMBF anser att man inte på Idrottsförvaltningen haft klart för sig hur underhållsstatus varit förrän SMBF krävde att man skulle göra en kartläggning av samtliga båtklubbar. SMBF har också sagt att staden borde ta sitt ekonomiska ansvar för det eftersatta underhållet.

Diskussioner om det eftersatta underhållet, momsen, bristen på båtuppläggningsplatser och de nya arrendeavtalen har förts med IFs förvaltningschef, Idrottsborgarråd, bitr Idrottsborgarråd och Idrottsnämndens ordförande.

SMBF kommer nu att tillskriva samtliga ledamöter i Idrottsnämnden och vädja till att man tar sitt ansvar vad gäller det eftersatta underhållet. Att man inte medverkar till att ta död på den folkrörelse som båtklubbarna utgör, genom att besluta höja avgiften med 100%.