SMBF är en främjandeorganisation som skall
• Stimulera och utveckla båtklubbarnas liv och verksamhet.
• Verka för långsiktiga lösningar för klubbarnas hamn- och varvsanläggningar.
• Verka för att farlederna har ett djupgående av minst 2,5 meter och segelfri höjd om minst 20 meter.
• Verka för ökad säkerhet till lands och sjöss
• Verka för en levande skärgård.

Genom medlemskap i SMBF får klubben
• Fördelaktiga försäkringar genom vårt eget försäkringsbolag Svenska Sjö
• Tidningen Båtliv (6 nr/per år) till alla klubbmedlemmar
• Hjälp att förhandla med myndigheter och andra instanser, t.ex förhandling om nya arrendeavtal
• Juridisk och ekonomisk rådgivning

Medlemsavgifter 2023

Typ av medlemskap Ny medlemsavgiftVarav avgift till BåtunionenVarav avgift till SMBF
För familjemedlemskap eller enskild, vuxen medlem i SMBF enkelansluten klubb 111 kr 83 kr 28 kr
För familjemedlemskap eller enskild medlem som även är ansluten till Svenska Seglarförbundet (”dubbelansluten”)101 kr78 kr23 kr
För enskild medlem under 21 år i enkel/dubbelansluten klubb57 kr38 kr19 kr