SMBF är en främjandeorganisation som skall
• Stimulera och utveckla båtklubbarnas liv och verksamhet.
• Verka för långsiktiga lösningar för klubbarnas hamn- och varvsanläggningar.
• Verka för att farlederna har ett djupgående av minst 2,5 meter och segelfri höjd om minst 20 meter.
• Verka för ökad säkerhet till lands och sjöss • Verka för en levande skärgård.