Övningar på Veckholms skjutfält v 23 & 24

Då farlig verksamhet bedrivs på skjutfältet tillämpas skyddslagen (2010:305) och tillträdesförbud råder. Under övrig tid får skjutfältet beträdas på egen risk. Det kan vara livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler och dylikt)OBSERVERA! Tillträdesförbudet kan ändras med kort varsel (under innevarande vecka). Information vid informationstavlor och bommar gäller i första hand! Läs mer om försvarsmaktens övningar här Vecka-23-VeckholmLadda ner Vecka 24 VeckholmLadda ner

Fortsätt läsa Övningar på Veckholms skjutfält v 23 & 24

Montage av ledverk E4/Saltsjöbron i Södertälje perioden 1 mars–15 juni

Under perioden kommer ett ledverk installeras som skydd för E4 och Saltsjöbroarna. I arbetet kommer en del arbete att utföras med hjälp av dykare och Sjöfartsverket manar till hänsyn till de som arbetar i projektet genom att: • Håll avstånd till pråmarna• Håll en låg hastighet• Var uppmärksamKontaktperson Sjöfartsverket: Jan Axelsson, 073-966 75 25 Läs mer i bifogad fil Saltsjobron 1 mars-15 juniLadda ner

Fortsätt läsa Montage av ledverk E4/Saltsjöbron i Södertälje perioden 1 mars–15 juni

Förlängning avstängning Älmstabron

Sjöfartsverket beslutar efter ansökan från Trafikverket att ytterligare förlänga den partiella avlysningen av den allmänna farleden 508, delen under Älmstabron tom 2021-03-14 kl. 24:00 Sjöfartsverket har sedan tidigare beslutat att farleden ska vara avlyst för all sjötrafik som kräver broöppning till och med den 7 februari kl.24.00 Avlysning AlmstabronNY2Ladda ner

Fortsätt läsa Förlängning avstängning Älmstabron

Förlängning avstängning Älmstabron

Sjöfartsverket har beslutat att förlänga avstängningen av Älmstabron till och med den 7 februari kl.24.00. Läs mer i filerna nedan. Avlysning-AlmstabronNYLadda ner Kontaktuppgifter Sjöfartsverket: Jennifer FerccaineSJÖFARTSVERKETInfrastruktursamordnareMaritim Samverkan och UtvecklingMobil: +46 (0)72-141 34 08jennifer.ferccaine@sjofartsverket.sewww.sjofartsverket.se

Fortsätt läsa Förlängning avstängning Älmstabron

Avstängning Älmstabron

Älmstabron i Norrtälje kommun kommer att hållas stängd för all båttrafik som kräver broöppning, under perioden 1/10 2020 kl.24.00 till och med 10/1 2021 kl.24.00. Ladda ner

Fortsätt läsa Avstängning Älmstabron