Planerade arbeten med broar och slussar

Planerade arbeten med broar och slussar som påverkar båtägare i vår och sommar.

Slussen, Liljeholmsbron, Slussen Södertälje och Norra Danviksbron.

Planerade tester av Slussen den 21 maj – ökat vattenflöde

Tisdagen den 21 maj genomförs ett fullskaletest av den nya vattenanläggningen vid Slussen. Testerna innebär mätning av vattenhastigheter i respektive kanal, vid farleden under Centralbron och tunnelbanebron, samt vid badplatser på Långholmen. Vattenhastigheter kommer dessutom att mätas vid vissa kajplatser i Mälaren och Saltsjön. Vid full kapacitet kan badplatser, båtklubbar, mindre hamnar och andra sjönära verksamheter märka av det ökade vattenflödet. Inga åtgärder behöver vidtas av er, men det kan vara aktuellt att dubbelkolla förtöjningar.

Mer information om projekt Slussen, läs mer här

Slussen i Södertälje

Färre slussningar i Södertälje. Alla som passerar Södertälje med fritidsbåt i sommar kommer att få vänta längre än vanligt på grund av arbeten i slussen. Slussning kommer att ske varannan timme. Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida

Norra Danviksbron

Den första delen av arbetet med Norra Danviksbron är avslutad, vilket innebär att det tidigare beslutet som gällde t.o.m. 7 juli 2024 hävs och den partiella avlyssningen med begränsad farledsbredd 17 meter upphör. SMBF kommer informera om framtida partiella avlysningar för resterande delen av återuppbyggnaden, som är planerad 31 oktober 2025 – 31 mars 2027. Läs mer om begränsningar i Danvikskanalen.

Liljeholmsbron

Liljeholmsbron kommer att vara avlyst för sjötrafik som behöver broöppning under perioderna: 24:e september 2024 kl.07:00 – 27:e september kl.07:00 samt 1:a oktober kl.07:00 – 3:e oktober 07:00