Muddring av Mälarfarlederna för ökad kapacitet och säkerhet

Den 1 augusti inleder Sjöfartsverket muddringen av farlederna till Västerås och Köping. Syftet är att öka lastkapacitet vilket i sin tur medför minskad klimatpåverkan. Därutöver uppgraderas även farledsutmärkningen för ökad säkerhet. Muddringen inom projekt Mälarfarlederna består av två delar. Dels muddras hamnarna i Västerås och Köping i kommunal regi, dels muddrar Sjöfartsverket i statlig regi farlederna genom Wasa Dredging Oy. Samtliga parter är redan igång med förberedande arbeten, muddring i sig inleds 1 augusti. Med uppgraderad farledsutmärkning och nya ledverk vid Hjulstabron planeras projektet att bli färdigställt under 2024.  För Sjöfartsverkets del beräknas kostnaden till cirka 350 miljoner kronor. Muddring…

Fortsätt läsa Muddring av Mälarfarlederna för ökad kapacitet och säkerhet

Danviksbron går ej att öppna på grund av tekniskt fel

Under kvällen den 18 juni upptäcktes ett tekniskt fel på Danviksbron, vilket gör att bron för tillfället inte går att öppna. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma när felet är åtgärdat och bron går att öppna igen meddelar Stockholms hamnar på sin hemsida stockholmshamnar.se. Segelfri höjd är 11,8 meter

Fortsätt läsa Danviksbron går ej att öppna på grund av tekniskt fel

Övningar på Veckholms skjutfält v 23 & 24

Då farlig verksamhet bedrivs på skjutfältet tillämpas skyddslagen (2010:305) och tillträdesförbud råder. Under övrig tid får skjutfältet beträdas på egen risk. Det kan vara livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler och dylikt)OBSERVERA! Tillträdesförbudet kan ändras med kort varsel (under innevarande vecka). Information vid informationstavlor och bommar gäller i första hand! Läs mer om försvarsmaktens övningar här Vecka-23-VeckholmLadda ner Vecka 24 VeckholmLadda ner

Fortsätt läsa Övningar på Veckholms skjutfält v 23 & 24

Montage av ledverk E4/Saltsjöbron i Södertälje perioden 1 mars–15 juni

Under perioden kommer ett ledverk installeras som skydd för E4 och Saltsjöbroarna. I arbetet kommer en del arbete att utföras med hjälp av dykare och Sjöfartsverket manar till hänsyn till de som arbetar i projektet genom att: • Håll avstånd till pråmarna• Håll en låg hastighet• Var uppmärksamKontaktperson Sjöfartsverket: Jan Axelsson, 073-966 75 25 Läs mer i bifogad fil Saltsjobron 1 mars-15 juniLadda ner

Fortsätt läsa Montage av ledverk E4/Saltsjöbron i Södertälje perioden 1 mars–15 juni

Båtdagen 2021

Båtdagen 2021 är flyttad till preliminärt lördag den 17 april. Motioner ska vara kansliet tillhanda senast måndag den 15 februari. Läs mer i filen. Båtdagen 2021Ladda ner Bergvikshamnen en februarimorgon 2021

Fortsätt läsa Båtdagen 2021

Nyhetsbrev

Här kan du läsa senaste numret av Förbundsnytt - aktuell information från Saltsjön-Mälarens Båtförbund Forbundsnytt nr-1 2020 1Ladda ner

Fortsätt läsa Nyhetsbrev