Miljöinformation i sjökort

Nu blir det lätt att göra rätt på sjön! Med hjälp av ny miljöinformation i Skippos digitala sjökort kan båtförare i Stockholms skärgård nu göra medvetna val för att skydda grunda vikar och värdefulla bottnar.

Nu blir det lätt att göra rätt på sjön! Med hjälp av ny miljöinformation i Skippos digitala sjökort kan båtförare i Stockholms skärgård nu göra medvetna val för att skydda grunda vikar och värdefulla bottnar. I känsliga områden rekommenderas båtförare att köra försiktigt och att lyfta ankaret rakt upp istället för att släpa det längs botten. Områdena är också fina att snorkla i.

Fågelskydd- och sälskyddsområden har länge funnits med på sjökort. Men det har varit omöjligt att veta var skyddsvärd undervattensvegetation finns, vilket gjort det svårt för båtförare att ta extra hänsyn. Men tack vare ett samarbete mellan bland annat forskare på Stockholms Universitets Östersjöcentrum, Skärgårdsstiftelsen, Svenska Båtunionen, Värmdö och Vaxholms kommuner samt företaget Skippo finns nu sådan information tillgänglig i Skippos app med digitala sjökort. 

– Det känns otroligt roligt att att vi är i hamn och det blir tydligt att vi kan komma framåt, även i komplexa frågor, när flera aktörer gör gemensam sak och samarbetar, säger Gustaf Almqvist projektledare för Ekosystembaserad Havsförvaltning – Stockholms skärgård. 

Ekosystembaserad Havsförvaltning är ett projekt som startades 2021 och samlar en bred grupp av aktörer som arbetar med havsmiljöfrågor. Miljöinformation i sjökort identifierades tidigt som ett gemensamt intresse.

– Vi har i många år arbetat med att skydda känsliga undervattensmiljöer, t. ex genom att lägga ut fasta bojar för att minska ankringsskador, men det här samarbetet tar den ambitionen till nästa nivå och hjälper våra besökare att bli ännu mer miljösmarta när de vistas i Stockholms skärgård,  säger Cecilia Wibjörn på Skärgårdsstiftelsen. 

Miljöerna är också fina att snorkla i. Foto: Joakim Hansen, Kransalgsäng

Informationen om undervattensmiljöerna kommer från botten- och vegetationsundersökningar bland annat genomförda av Stockholms universitet  och Länsstyrelsen i Stockholms län. Två typer av skyddsvärda områden finns med på kartan. Dels de ekologiskt viktiga ålgräsängarna och dels avgränsade grunda vikar med hög ekologisk status och undervattensvegetation med hotade arter. Här rekommenderas båtförare att köra försiktigt och att lyfta ankaret rakt upp istället för att släpa det längs botten. Områdena är också fina att snorkla i.

– Vi är glada att den kunskap som under många år tagits fram inom forskning och förvaltning nu kommer till användning på detta sätt, säger Ellen Bruno som är policyanalytiker på Östersjöcentrum och som drivit och koordinerat arbetet.

– Vår förhoppning är att fler sjökortsleverantörer och plottrar följer Skippos initiativ och använder sig av informationen. Idealt skulle vi se att Sjöfartsverket lägger in sådan här kunskap i sjökorten, precis som de gör för säl- och fågelskyddsområden.

Skippo är den största leverantören av digitala sjökort i Sverige med omkring en halv miljon användare i sin svenska app. Miljöinformationen är bara en del av en större satsning ”Miljöpakten” som ska hjälpa båtägare till ett mer hållbart liv på sjön.

– För oss på Skippo, med vår räckvidd, är det en självklarhet att göra det vi kan för att bidra till miljön som vi alla älskar. Vi är både glada och stolta att få arbeta tillsammans med experterna för att kunna lansera digitala hjälpmedel som förenklar för vår båt-gemenskap att agera hållbart på sjön, säger Fredrik Oscarson, VD för Skippo.

Lagren med miljöinformationen börjar fungera den 21 maj 2024. Allt du behöver göra är att ladda ner appen, som är gratis.

– Våra medlemmar är måna om de marina miljöerna och detta är ett bra hjälpmedel för båtägare att själva kunna anpassa sitt beteende. Nu blir det lätt att göra rätt, konstaterar Carl Rönnow på Svenska Båtunionen.