Avlysning av farled 915 delen vid Hammarbyleden

Sjöfartsverket har beslutat avlysa farled 915 vid Hammarbyleden (Se bild) följande tider.
Fredag 14 oktober kl. 12.00 till lördag 15 oktober kl.02.00
Söndag 16 oktober kl.12.00 till måndag 17 oktober kl.02.00
Sjöfartsverket beslut Hammarbyleden