Nu lanseras nya BAS 3 och är stängt vecka 33-34

Anmäl dig till utbildning

Svenska Båtunionen lanserar nya BAS 3, som innehåller flera nyheter och funktioner. Bland annat har metodik i hur vissa funktioner hanteras ändrats. För att göra övergången och klubbens arbete så smidigt som möjligt, kommer alla BAS-administratörer att behöva genomgå obligatorisk utbildning i det nya systemet. Utbildningen genomförs digitalt i mötesverktyget ZOOM.

Obligatoriskt pass 1 BAS 3: introduktion 2,5 h
Datum: 15, 20 & 21 juni samt 16, 17 & 30 augusti

Obligatoriskt pass 2 BAS 3: Introduktion del 2
Datum för utbildningen 18, 23, 24, 31 augusti

Frivilligt pass: öppen support för de som genomgått del 1 och 2
25 augusti och 1 september

Läs mer och anmälan