Båtägarna – inte kommunen, bestämmer hur en fritidsbåt ska undersökas

En kommun får inte bestämma hur en båtklubb ska undersöka om privata fritidsbåtar är målade med biocidfärger. Det är innebörden av ett beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län som underkänner ett tidigare föreläggande som Sollentuna kommun riktat mot fem båtklubbar. Båtklubbens styrelse saknar så kallad rådighet över en klubbmedlems båt, det betyder att ansvaret för bland annat biocidfärger på båten ligger hos båtens ägare.

Giftfärger påverkar livet i sjöar och hav och ska undvikas så långt det är möjligt. Där det råder förbud mot giftfärger ska förbud följas . Båtklubbar och båtägare har ett gemensamt ansvar att hantera detta. Vi välkomnar Länsstyrelsens beslut som säger att en kommun inte får kräva att, och hur, en ideell båtklubb ska utföra undersökningar på privatägda båtar, säger SMBF:s ordförande Hans Johansson och fortsätter: –Det viktiga i Länsstyrelsens beslut är att det är båtägare och klubbar som ska avgöra hur en provtagning ska ske. Kommunen är tillsynsmyndighet i miljöfrågor, men kommunen ska inte diktera hur provtagning sker, säger Hans Johansson.

Det finns olika metoder att ta reda på om en båt är målad med otillåtna bottenfärger, till exempel så kallad XRF-mätning eller genom att analysera ett skrapprov. Om båten har höga halter av giftfärger kan det krävas sanering genom att slipa/skrapa eller blästra.

Läs länsstyrelsens beslut här

Saltsjön Mälaren Båtförbund, som organiserar drygt 250 båtklubbar i Storstockholmsregionen, har bistått båtklubbarna i den juridiska processen.