Båtdagen 2021

Båtdagen 2021 är flyttad till preliminärt lördag den 17 april. Motioner ska vara kansliet tillhanda senast måndag den 15 februari. Läs mer i filen.

Bergvikshamnen en februarimorgon 2021