Båtdagen 2023

Välkommen till SMBF:s årsmöte – Båtdagen – lördagen den 18 mars. Vi ser fram emot klubbarnas nomineringar till styrelseuppdrag och motioner.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 1 december. Valberedningens brev

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Skicka till kansli@smbf.org

Anmälan till kansli@smbf.org senast den 14 mars

Vi återkommer med plats, tid och årsmöteshandlingar.