Dags att nominera till styrelseuppdrag i SMBF

SMBF:s valberedning meddelar att dom nu har öppnat nomineringarna till förtroendeuppdrag i SMBF:s styrelse.

Som båtklubb har du en unik möjlighet att påverka Saltsjön-Mälarens Båtförbunds (SMBF) verksamhet genom att nominera en av dina medlemmar till SMBF:s styrelse. Vi söker engagerade individer som frivilligt vill bidra som nya styrelsemedlemmar och kommittémedlemmar. Därför uppmanar valberedningen er att skicka in nomineringar från era båtklubbar. Eftersom styrelsen över tid behöver rätt kompetens för att säkerställa en effektiv verksamhet, är ert bidrag avgörande för att bidra till det fortsatta arbete som gynnar fritidsbåtslivet.

Nomineringar skickas senast 1 december till valberedning@smbf.org.

Frågor? Kontakta valberedningen på valberedning@smbf.org.

Styrelsen väljs av deltagarna på SMBF:s årsmöte ”Båtdagen” som äger rum lördagen den 16 mars 2024.
Spara datumet. Mer information kommer.

Läs mer om hur arbetet i SMBF:s styrelse fungerar här