Det här innebär beslutet i ”Sollentunaärendet”

I vintras förelade Sollentuna kommun fem båtklubbar att genomföra XRF-mätningar, vilket båtklubbarna, med hjälp av SMBF, i sin tur överklagade. Länsstyrelsen i Stockholm, som är första instans, valde att upphäva kommunens beslut och gå på båtklubbarnas linje. Sollentuna valde att inte överklaga Länsstyrelsens beslut vilket innebär att det har vunnit laga kraft. Vad innebär beslutet? Läs en förtydligande artikel som också återfinns i Båtliv nr 6. Läs mer här