Syftet med handboken är att den ska vara till ledning för båtklubbar, klubbfunktionärer, kommuner m.fl. vid planering, projektering, byggande och drift av hamnar för fritidsbåtar. I denna den fjärde upplagan av Hamnboken har särskilt fokus lagts på säkerhet, el och elförsörjnign, skrotbåtar och miljö. Den som har förbättringsförslag till denna skrift kan lämna sina synpunkter till kansli@batunionen.se

Hamnboken 2022

Hamnboken 2022 utskriftsvänlig version