Nationalpark i Nämdöskärgården

Sedan en tid pågår ett arbete med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Samverkande organisationer är Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Stockholm, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Även Skärgårdsstiftelsen och andra viktiga aktörer kommer att delta i arbetet. Följ arbetet på Länsstyrelsen i Stockholms hemsida. Fotocred: Länsstyrelsen i Stockholm