Nationalpark i Nämndöskärgården

Länsstyrelsen i Stockholm planerar att skapa en nationalpark i delar av Nämndöskärgården.
SMBF följer med stort intresse processen och har svarat på den remiss om nationalparksbildandet som gick ut tidigare i år. Här kan du läsa vårt remissvar.