SMBF:s miljökonferens 2023

Alla miljösamordnare och övriga miljöintresserade i våra båtklubbar hälsas välkomna till årets miljökonferens. Måndagen den 27 november kl. 18.30 vid Nalen, Regeringsgatan 74. Samling och kaffe från kl.18.00. Anmälan senast den 22 november via mejl till kansli@smbf.org.

Fortsätt läsaSMBF:s miljökonferens 2023

Modellavtal klara för båtklubbarna i Stockholm

SMBF:s förhandlingsdelegation har lyckats komma överens om nya s.k. modellavtal för klubbarna i stan. Avtalen ska användas som modellavtal och SMBF:s förhandlingsdelegation ser överenskommelsen som en stor framgång för SMBF.SMBF:s utgångspunkt i förhandlingarna med staden har varit att det ska vara lätt att göra rätt.- Vår största framgång är att nu finns en ökad tydlighet om vilka villkor som gäller. Det gör att det blir enklare för klubbarna. Exempelvis har miljöbilagan förenklats. Från att ha bestått av ett antal bilagor med komplicerade regler har nu dessa reducerats till en bilaga, säger Johan Schelin, ledamot av SMBF:s styrelse och en av…

Fortsätt läsaModellavtal klara för båtklubbarna i Stockholm
Läs mer om artikeln Avlysning Gröndalsbron 2024
JohnŽr BildbyrŒ AB +46 8 644 83 30 www.johner.se info@johner.se sales@johner.se

Avlysning Gröndalsbron 2024

Sjöfartsverket har beslutat om om avlysning av den allmänna farleden 911, delen under Gröndalsbron 1 april och 31 juli 2024. Beslutet avser vardagsnätter måndag/natt mot tisdag t.o.m. torsdag/natt mot fredag mellan kl.22.00 och 05.00Läs mer här BakgrundTrafikverket har inkommit med en ansökan om avlysning av farled 911, delen under Gröndalsbron i Stockholms kommun, med anledning av att brofogar behöver bytas ut. Arbetet kommer att ske under vardagsnätter, vilket är den tidsperiod som arbete är tillåtet uppe på Essingeleden. Arbetet sker från ponton med lift, alternativt från en skjutställning på brons undersida, med en flytponton som påseglingsskydd under. Sjöfartsverkets bedömningSjöfartsverket bedömer…

Fortsätt läsaAvlysning Gröndalsbron 2024

Avlysning farleden under Danviksbroarna. OBS! NYTT DATUM

Trafikförvaltningen på Region Stockholms meddelar att begränsningarna i farled 915 delen under Danviksbroarna, Stockholms kommun som enligt tidigare beslut skulle påbörjas den 31 juli-23 istället kommer att vara på plats från och med den 28 augusti-23. Därefter ska arbetet löpa enligt tidigare meddelad plan. Bifogar tidigare beslut samt karta och kontaktuppgifter Beslut Karta och kontaktuppgifter

Fortsätt läsaAvlysning farleden under Danviksbroarna. OBS! NYTT DATUM

Viktig information om de nya reglerna för avfallshantering

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023.  Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket noga och tagit fram en handledning och en mall för hur man upprättar en avfallshanteringsplan. Handledning och mall i länken nedan (I nyhetsbrevet anges att regelverket heter TFS 2023:13, viket är fel. Det ska vara TSFS 2023:12.) Läs mer här

Fortsätt läsaViktig information om de nya reglerna för avfallshantering