Skjutövningar på Veckholms skjutfält

Det är LIVSFARLIGT att under angivna klockslag beträda angivna landområden, vattenytor och öar.Tisdag 6 juni kl. 09-18.00 FÖRBUD -mot tillträde utan tillstånd. Enligt lagen (2010:305)Under tisdagen är såväl skjutfältets landområde som del av vattnet farligt områdeOnsdag 7 juni kl. 09.00-15.00 FÖRBUD mot tillträde utan tillstånd. Enligt lagen (2010:305)Torsdag 8 juni kl.09.00-15.00 FÖRBUD mot tillträde utan tillstånd. Enligt lagen (2010:305)Läs beslutsmeddelandet i detalj här

Fortsätt läsaSkjutövningar på Veckholms skjutfält

Förlängd avlysning farled 914 vid Tappström

Sjöfartsverkets har reviderat sitt tidigare beslut angående avlysning av den allmänna farleden 914 vid Tappström från 30 april 2023 till och med 15 oktober 2023. Den reviderade avlysningen är uppdelad i två olika typer av avlysning (minskad bredd/ingen broöppning) och under olika tider enligt nedan:Minskad farledsbredd från 30 april är nu förlängd till 15 oktober 2023 och ingen broöppning från 1 maj är även den förlängd till den 15 oktober 2023.De tidigare perioderna med totalt avstängd farled som var planerade under sommaren har utgått, och kommer troligtvis att träda i kraft senare i höst. Läs mer i bifogad beslutsfil. Beslut…

Fortsätt läsaFörlängd avlysning farled 914 vid Tappström

Nyhetsbrev maj 2023

Här kan du läsa om nya regler för avfallshantering, havstulpanvarningen; nationalpark i Nämdöskärgården och annan aktuell information från Saltsjön-Mälarens BåtförbundNyhetsbrev maj 2023

Fortsätt läsaNyhetsbrev maj 2023

Nya regler för mottagning och hantering av avfall (avfallshanteringsplan)

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler för mottagning och hantering av avfall. En sammanfattning av de nya reglerna finns här! Bakgrunden till det nya regelverket är implementeringen av ett EU-direktiv som syftar till att förbättra mottagandet av avfall och minska det marina skräpet. De huvudsakliga ändringarna jämfört med tidigare är följande: Kommunen tar över tillsynsansvaret från Transportstyrelsen Kommunen ska godkänna båtklubbens avfallshanteringsplan Kommunen ges möjlighet att påföra sanktionsavgifter om avfallshanteringsplan eller mottagningsanordning saknas Ny definition av hamn Grundkravet är att alla båtklubbar som omfattas av den nya definitionen av hamn måste ha en mottagningsanordning Båtklubben har numera…

Fortsätt läsaNya regler för mottagning och hantering av avfall (avfallshanteringsplan)

Akut avlysning av Liljeholmsbron

Avlysning sker klockan 22-05, natten mellan den 12-13/4. Sjöfartsverket har fått en ansökan om akut avlysning från Trafikkontoret i Stockholm p.g.a. att man hittat en skada på bron som behöver åtgärdas omedelbart, då betong riskerar att falla ned i farleden. Sjöfartsverket bedömer att det av säkerhetsskäl är nödvändigt att avlysa farleden enligt ansökan. Området för avlysning är begränsat och sker under två nätter. Den norra farleden påverkas inte. Fartyg som inte behöver broöppning kan passera som vanligt i den norra farleden. Reparation är nödvändig och avlysningen bedöms ha begränsad påverkan på sjötrafiken. Läs mer här

Fortsätt läsaAkut avlysning av Liljeholmsbron

Välkommen till sjösäkerhetswebinar med Svenska Båtunionens sjösäkerhetskommitté

Den 20 mars bjuder Sjösäkerhetskommittén in till webbinar med fokus på genomgång av verktyget Egen säkerhetskontroll för fritidsbåt och hur du ska larma om olyckan är framme. Tid: 19:00 – 20:30. Drop in i Zoom från kl. 18:30 OBS! Sista anmälningsdag är måndagen den 20 mars kl. 12:00. En länk för att ansluta till webbinariet kommer att skickas ut per e-post senast kl. 15:00. Om du inte har fått en länk, börja med att kika i din skräppost, annars kontakta Erika Lilja på erika.lilja@batunionen.se. Länken kommer också att finnas tillgänglig på Svenska Båtunionens hemsida. Anmäl dig härHär kan du läsa merHär kan…

Fortsätt läsaVälkommen till sjösäkerhetswebinar med Svenska Båtunionens sjösäkerhetskommitté

Avlysning farled 921 vid Erikssund

Sjöfartsverket meddelar att Trafikverket / Peab kommer att montera ett nytt svängspann till den nya bron över Erikssund. Under den tid som detta arbete pågår måste den allmänna farleden 921 av säkerhetsskäl vara avlyst för all sjötrafik . Farleden kommer att vara avlyst dygnet runt, från måndagen den 20 mars till och med söndag 9 april. Läs merKarta

Fortsätt läsaAvlysning farled 921 vid Erikssund

Förlängd avlysning Stallarholmsbron

Sjöfartsverket meddelar att Trafikverkets arbete med renovering av svängspannet har drabbats av förseningar, och har därför tvingats förlänga nuvarande beslut om avlysning. Enligt nuvarande beslut skulle avlysningen ha avslutas 31/3, men på grund av förseningarna är nu avlysningen förlängd till och med 2/6 2023. Farled 931, sträckan under Stallarholmsbron öppnar återigen för sjötrafik lördag 3/6 -2023 Läs mer om beslutet härKarta Stallarholmsbron .

Fortsätt läsaFörlängd avlysning Stallarholmsbron