Partiell avstängning Södertälje kanal & sluss

Sjöfartsverket meddelar att beslut tagits om partiell avlysning av farled 901 i Södertälje sluss och kanal 21 och 22 juni för båtar som kräver broöppning enligt nedan. Notera att avlysningen bara gäller för fartyg som kräver broöppning under tiden 20/6 kl. 20:00 – 21/6 kl. 04:15, samt 21/6 kl. 20:00 – 22/6 kl. 04:15. Fartyg som ej kräver broöppning påverkas alltså inte.
Tider:
Måndag 20 juni 2022 kl. 20:00 till och med tisdag 21 juni 2022 kl. 04:15
Tisdag 21 juni 2022 kl. 20:00 till och med onsdag 22 juni 2022 kl. 04:15
Beslut Sjöfartsverket

Kontaktperson Sjöfartsverket
Mats Jäderland    
Infrastruktursamordnare, Sjökapten   
Maritim Samverkan och Utveckling
Infrastrukturavdelningen
Telefon: 010-478 63 37
www.sjofartsverket.se