SMBF har träffat politikerna i Stockholms stad

SMBF har träffat Mirja Räihä (bitr idrottsborgarråd) och
Alexander Lindholm ( idrottsnämndens ordförande) under förra veckan för att diskutera momsfrågan och arrendefrågan samt Båtfrågor i stort.

Mötet var mycket givande och politikerna lyssnade lyhört vad SMBF hade att säga. Frågorna som diskuterades var:

* Momsfrågan, hur går vi vidare – vilka kan vi påverka – skapa opinion

* Ifs underhåll av pontoner och markområden – bristande underhåll – vilket ansvar tar staden – ingen underhållsplan fanns tidigare

* Avisering om höjda avgifter för båtklubbarna – 100% höjning – orimlig höjning – moms tillkommer på båtplatser

* Exploateringskontorets jakt på mark som idag är båtuppläggningsplatser – hur garanteras ersättningsplatser

* IF s budget saknar pengar för fortsatt utbyggnad av latrintömningsstationer, saknar pengar för stadens bristande underhåll och saknar pengar för inköp av borsttvätt för båtbottnar – projekt med IF och Miljöförvaltningen

* Arrendeavtalen har ännu inte tecknas – stopp i arbetet

På bilden ser ni från vänster Hans-Eric Olsson(SMBF), Mirja Rähia(Bitr Idrottsborgarråd), Sören Löfgren(SMBF) och Alexander Lindholm(Idrottsnämndens Ordförande). Med på mötet var också Paula Thunberg-Bertolone från SMBF.

möte med politiker