SMBFs Stipendiefond 2017

SMBFs stipendiefond 2017

sailboat-23801__480Stipendiet riktar sig till anslutna båtklubbar/segelsällskap som initierar och förverkligar projekt som riktar sig till barn och unga i dess verksamhet, men även verksamhet som inkluderar familjen i båtlivet.

SMBFs styrelse har under året noterat att förbundets klubbar/sällskap mer börjat fokusera på frågor som berör föryngring och jämställdhet, vilket gläder oss. Det är av yttersta vikt att ni styrelser som är anslutna till vårt förbund lyfter blicken in i framtiden och redan nu tittar på hur föreningen ska se ut om 20 år. Om det ideella båtlivet ska finnas kvar så sker rekryteringen till detta nu. SMBF vill vara med och stötta goda förebilder och lyfta de goda exempel som finns inom vårt förbund och att detta in sin tur leder till ytterligare utveckling och engagemang i våra klubbar och sällskap.

SMBF vill att klubbarna vågar tänka nytt och inte stirra sig blinda på bojar, båtar och bryggor, utan ser att stipendiet kan lika gärna stötta ett förändringsprojekt i klubbens styrelse eller eskadersegling där generationer av båtliv kan mötas. I år kommer SMBF fokusera på de klubbar/sällskap som möjliggör att fortbilda sina yngre medlemmar. Vi vill att allt fel blir utbildade på sjön och kommer se till att klubbar som erbjuder fortbildning såsom förarbevis, kustskepparen och ända upp till fartygsbefäl klass 8 ska kunna söka stipendiet

SMBFs ungdomsstipendium på 75 000 kr tilldelas de klubbar/klubb som vill driva barn och ungdomsverksamhet.

Stipendiefond för ungdomsverksamhet 2017

Fonden omfattar totalt 75 000 kr avsedda att användas för att stimulera ungdomsverksamhet inom förbundet.

  • Medel ur fonden kan sökas av alla till SMBF anslutna klubbar med ungdomsverksamhet. En förutsättning är dock att deltagarna i verksamheten är eller blir rapporterade som medlemmar till förbundet under ansökningsåret.
  • Klubbarna kan för räkenskapsår 2018 söka medel som fokusera på fortbildning sina yngre medlemmar. Vi vill att allt fler blir utbildade på sjön och kommer se till att klubbar som erbjuder fortbildning såsom förarbevis, kustskepparen och ända upp till fartygsbefäl klass 8 ska kunna söka stipendiet.
  • Ansökan tillställs förbundsstyrelsen senast den 10 december ansökningsåret. Med ansökan skall bifogas en komplett redogörelse för verksamheten under ansökningsåret samt planerad verksamhet.
  • SMBFs styrelse beslutar, efter samråd med framtidskommittén, vilken eller vilka klubbar/sällskap som tilldelas medel ur fonden.
  • Utdelning av stipendiet sker under Båtdagen i februari månad, året efter ansökningstillfället.