Svenska Båtunionen skriver till Idrottsnämnden angående arrendet

Till                                                                                       2017-11-20
Ledamöterna i Idrottsnämnden
 
Höjd avgift för de allmännyttiga ideella båtklubbarna i Stockholm
 
Det har kommit till vår kännedom att det på morgondagens möte i Idrottsnämnden finns ett ärende om kraftigt höjda avgifter för Stockholms allmännyttiga ideella båtklubbar på dagordningen.
 
Svenska Båtunionen ser förslaget inte bara som ett hot mot båtklubbarna på Stadens mark utan även som ett nationellt hot mot båtlivet.
 
Svenska Båtunionen anser att båtliv har lika stort existensberättigande som allt annat friluftsliv och att det är en kommunal angelägenhet att tillhandahålla möjligheter till båtliv på samma sätt som fotbollsplaner, simhallar och friluftsområden.
 
Båtliv är en folkrörelse med 2,2 miljoner utövare varje år. Den svenska båtklubben är ingen exklusiv verksamhet utan bygger på vanliga människors ideella engagemang på sin fritid. I båtklubben möts människor med olika bakgrund i det gemsamma utövande av båtliv och båtklubben är för oss båtfolk en viktig mötesplats för social gemenskap.
 
Svenska Båtunionen är en av världens största båtorganisationer  och organiserar ca 170 000 båtklubbsmedlemmar över hela landet,  varav ca 42 000 i Stockholms län. Efter att vi tagit del av tjänsteutlåtandet från Thomas Wiklund kan vi konstatera att det saknar viktig information och bygger på felaktiga beräkningar delar vi och står bakom står bakom Saltsjön-Mälarens skrivelse och begäran om återremittering av ärendet för att ge tid till sammanställning av ett bättre beslutsunderlag innan Idrottsnämnden fattar beslut.
 
 
/ Bengt Gärde ordförande Svenska Båtunionen
 
 
 
För direkta frågor i ärendet kontakta:
 
Peter Karlsson
Verksamhetschef, Svenska Båtunionen
 
Tel. dir: +468-54585961