Viktig information om de nya reglerna för avfallshantering

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023.  Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket noga och tagit fram en handledning och en mall för hur man upprättar en avfallshanteringsplan. Handledning och mall i länken nedan (I nyhetsbrevet anges att regelverket heter TFS 2023:13, viket är fel. Det ska vara TSFS 2023:12.)

Läs mer här