Avlysning Tappströmsbron

Tidsschemat för Trafikverkets pågående byggnation av en ny bro över Tappström har påverkats av yttre omständigheter, bland annat förseningar av material-leveranser beroende på det gällande omvärldsläget. Sjöfartsverket har därför tvingats till att justera det gällande avlysningsbeslutet. Nya avlysningstider nedan:Måndag 12/9 - söndag 9/10 kl.00.00-24.00: Ingen båttrafik tillåtsMåndag 10/10-torsdag 3/11 kl.06.00 - 16.00: Ingen båttrafik tillåtsFredag 4/11 - söndag 13/11 kl.06.00 - 16.00: Ingen båttrafik tillåtsFredag 4/11 - söndag 13/11 kl.16.00-06.00: båttrafik som ej kräver broöppning tillåtsMåndag 14/11 - söndag 20/11 kl.00.00-24.00: båttrafik som ej kräver broöppning tillåts Bilaga: Beslut Tappströmsbron

Fortsätt läsaAvlysning Tappströmsbron

Båtägarna – inte kommunen, bestämmer hur en fritidsbåt ska undersökas

En kommun får inte bestämma hur en båtklubb ska undersöka om privata fritidsbåtar är målade med biocidfärger. Det är innebörden av ett beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län som underkänner ett tidigare föreläggande som Sollentuna kommun riktat mot fem båtklubbar. Båtklubbens styrelse saknar så kallad rådighet över en klubbmedlems båt, det betyder att ansvaret för bland annat biocidfärger på båten ligger hos båtens ägare. - Giftfärger påverkar livet i sjöar och hav och ska undvikas så långt det är möjligt. Där det råder förbud mot giftfärger ska förbud följas . Båtklubbar och båtägare har ett gemensamt ansvar att hantera detta.…

Fortsätt läsaBåtägarna – inte kommunen, bestämmer hur en fritidsbåt ska undersökas

Förlängd partiell avlysning Liljeholmsbron

Sjöfartsverket har beslutat om förlängd partiell avlysning av den allmänna farleden 915 i delen under Liljeholmsbron, Stockholms kommun t.o.m. 30:e september 2022. Avlysningen bedöms därmed endast ha mindre påverkan sjötrafiken. BakgrundTrafikkontoret i Stockholm har tidigare inkommit med en ansökan om partiell avlysning av farled 915, delen under Liljeholmsbron, med anledning av att en skada i betongplattan gör att betong riskerar att falla ner i farleden under bron. Bron behövde akut repareras och en del av farleden behövde av säkerhetsskäl därför avlysas från sjötrafik. Under arbetets gång har man påträffat ytterligare skador som behöver åtgärdas. Därför behöver perioden för avlysning förlängas.…

Fortsätt läsaFörlängd partiell avlysning Liljeholmsbron

Avlysning Stallarholmsbron

Från oktober 2022 fram till mars 2023 reparerar Trafikverket den öppningsbara Stallarholmsbron. Reparationsarbetet medför begränsad framkomlighet över bron. Det blir inga broöppningar och inga båtar kan passera. Läs mer på Trafikverkets hemsidaTrafikverkets beslut

Fortsätt läsaAvlysning Stallarholmsbron