Kallelse till möte den 15 april

VIKTIGT

Kallelse till möte den 15 april  kl 10 – 12 på Tellus fritidscenter.

Adress: Lignagatan 8 vid Hornstull i Stockholm.

Samtliga båtklubbar inom SMBF kallas till möte enligt ovan angående arrenden och prissättning av Båthamnar och varv. Aktuellt just nu är Stockholm stad, varför vi vill att åtminstone samtliga klubbar inom Stockholms kommun sänder minst en representant. Det är viktigt att alla hörsammar kallelsen för att visa enighet och gemensam styrka. Det stärker oss i förhandlingar med staden.

Kan vi säga att samtliga 91 klubbar var närvarande och ställer sig bakom våra slutsatser, innebär det styrka. Uppstår liknande problem i en annan kommun, är det bra om nu ej berörda klubbar deltagit och också ställde sig bakom vår uppfattning.

SMBF kommer att låta en erfaren och välrenommerad revisor, granska stadens kalkyler.

Anmälan sker till SMBF:s kansli på mail kansli@smbf.org eller per tfn 08-6691200. Anmäl med klubb, representanter och tfn till den som representerar klubben. Om svar anhålles före den 26 mars.

Jag ber Er svara innan dess. Vi kommer att ringa de klubbar, som inte svarat för att efterhöra

varför (t.ex att de inte fått kallelsen ).

Väl mött de 15 april

 

För Saltsjö Mälarens Båtförbund

Bertil Sjöholm ordförande.