Risk för 100 % höjning av arrendeavgifterna i Stockholm

SMBFs representanter i Fritidsbåtlivets Förhandlingsdelegation, FFD fick på möte den 31 oktober ta del av det förslag som förvaltningen kommer att föredra för Idrottsnämnden som innebär en 100% avgiftsökning för båtklubbarna i Stockholm. SMBF begärde att få det skriftliga förslaget men kunde inte vid gårdagens möte få detta. SMBFs representanter framförde kraftfulla protester mot förslaget på den kraftiga ökningen, som man motiverar med det eftersatta underhållet. SMBF anser att man inte på Idrottsförvaltningen haft klart för sig hur underhållsstatus varit förrän SMBF krävde att man skulle göra en kartläggning av samtliga båtklubbar. SMBF har också sagt att staden borde ta…

Fortsätt läsa Risk för 100 % höjning av arrendeavgifterna i Stockholm

Referat från SMBFs miljökonferens 2017

Det är ett mycket starkt intresse för miljö ute i båtklubbarna. När SMBF arrangerade miljökonferens räckte lokalen inte. 150 miljöombud/ miljösamordnare och andra kom för att lyssna till myndigheter och diskutera miljöfrågor. SMBFs Ordförande Christer Bengtsson inledde konferensen med att berätta om de frågor som förbundet prioriterar just nu. Det är momsfrågan som kommer att drabba båtlivet över hela landet, inte bara för att det blir en ökad kostnad för den enskilde båtägaren utan att det kommer att drabba hela det ideella båtlivet. Christer berättade också om SMBFs arbete med arrendefrågor. I till exempel Stockholms stad så vill de höja…

Fortsätt läsa Referat från SMBFs miljökonferens 2017

Miljökonferensen den 26 oktober

Igår var det SMBFs årliga miljökonferens. Vi vill tacka alla som kom och utgjorde en jättebra kväll med intressanta diskussioner och stort engagemang. Här har vi lagt upp de presentationer som var under kvällen. Britta Eklunds presentation Jakobsbergs Båtsällskaps presentation Jimmys presentation vad gör SMBF Projekt XRF presentation Transportstyrelsens presentation  

Fortsätt läsa Miljökonferensen den 26 oktober

SMBF har träffat politikerna i Stockholms stad

SMBF har träffat Mirja Räihä (bitr idrottsborgarråd) och Alexander Lindholm ( idrottsnämndens ordförande) under förra veckan för att diskutera momsfrågan och arrendefrågan samt Båtfrågor i stort. Mötet var mycket givande och politikerna lyssnade lyhört vad SMBF hade att säga. Frågorna som diskuterades var: * Momsfrågan, hur går vi vidare – vilka kan vi påverka – skapa opinion * Ifs underhåll av pontoner och markområden – bristande underhåll – vilket ansvar tar staden – ingen underhållsplan fanns tidigare * Avisering om höjda avgifter för båtklubbarna – 100% höjning – orimlig höjning – moms tillkommer på båtplatser * Exploateringskontorets jakt på mark som…

Fortsätt läsa SMBF har träffat politikerna i Stockholms stad

SMBFs Stipendiefond 2017

SMBFs stipendiefond 2017 Stipendiet riktar sig till anslutna båtklubbar/segelsällskap som initierar och förverkligar projekt som riktar sig till barn och unga i dess verksamhet, men även verksamhet som inkluderar familjen i båtlivet. SMBFs styrelse har under året noterat att förbundets klubbar/sällskap mer börjat fokusera på frågor som berör föryngring och jämställdhet, vilket gläder oss. Det är av yttersta vikt att ni styrelser som är anslutna till vårt förbund lyfter blicken in i framtiden och redan nu tittar på hur föreningen ska se ut om 20 år. Om det ideella båtlivet ska finnas kvar så sker rekryteringen till detta nu. SMBF vill…

Fortsätt läsa SMBFs Stipendiefond 2017

Var rädd om Pålsundet!

Var rädd om Pålsundet! Ett av Stockholm sista centrala gröna vattenrum kan försvinna på grund av en illa genomtänkt, miljöfarlig och mycket dyr lösning för trafik. Stockholms Stads Trafiknämnd har kommit med ett förslag som hotar den unika miljön i Pålsundsparken. Blir förslaget verklighet fälls samtliga träd längs Pålsundets Södermalmssida, och det gröna vattenrummet ersätts av en stålspontad betongkaj. Den 22 augusti fick arbetsgruppen "Var rädd om Pålsundet!" (Helenebogs båtklubb m fl.) träffa Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i Stadshuset. Med på mötet var även borgarrådssekreterare och representanter för Trafikkontoret. Arbetsgruppen framförde kritik mot de omfattande åtgärder för Pålsundsparken som beslutats…

Fortsätt läsa Var rädd om Pålsundet!

SMBFs Miljöstipendium

Även i år kan SMBF dela ut särskilt stöd för extra miljöinsatser i klubbarna. Så här ser reglerna ut för att få sådant stöd: Anvisningar för SMBFs särskilda stimulansbidrag för särskilda miljöåtgärder. SMBF har möjlighet att ge ett särskild ekonomisk stöd till klubbar som gör extra ordinarie insatser för miljö. Reglerna för att få ett sådant stöd är följande: Klubbar som är medlemmar i SMBF är berättigade att söka. Stödet ges årligen till en eller flera klubbar. Ansökan om stöd/ stimulansbidrag ska skickas till kansli@smbf.org senast den 1 november för att kunna offentliggöras på Båtdagen i februari följande år. SMBFs…

Fortsätt läsa SMBFs Miljöstipendium

Var med och fira Båtklubbarnas Dag den 26 augusti

  Var med och fira Båtklubbarnas Dag den 26/8. Dagen börjar med att ni klubbar som vill öppnar era klubbar för allmänheten och visar upp er stolta historia. Vissa klubbar har knopkurser och vissa bjuder på korv och andra visar bara upp sina anläggningar för intresserad allmänhet. Vill ni visa upp er klubb så kontakta oss på 08-669 12 00 eller maila oss på kansli@smbf.org så har vi ett kit med banderoller och foldrar som ni kan använda er av. Vid 15.00 så börjar den stora Båtparaden som börjar i Riddarfjärden och går längs Kungsholmens stränder via Karlbergskanalen och Ulvsundasjön…

Fortsätt läsa Var med och fira Båtklubbarnas Dag den 26 augusti

Båtklubbarnas dag den 26/8

Lördagen den 26/8 är det äntligen dags för årets största båthändelse Båtklubbarnas Dag! Olika Klubbar i hela Stockholmsområdet öppnar sina klubbar för allmänheten och visar upp klubbområdet och verksamheten och dagen avslutas med en båtparad runt Kungsholmen med avslutning i Riddarfjärden!! Ta med vänner och bekanta och häng med i paraden. Ingen föranmälan krävs. Paraden börjar vid 15.00 och slutar ca 16.00. Följ gärna Båtklubbarnas dag på facebook! www.facebook.com/Båtklubbarnas-Dag För alla klubbar som vill ha öppet hus på sina klubbområden, anmäl er gärna till kansli@smbf.org så har vi ett kit med Banderoller och planscher och annat. mer info kommer...

Fortsätt läsa Båtklubbarnas dag den 26/8

Tips från Båtklubb gällande brottsförebyggande åtgärder

DNA MÄRKNING HOS JAKOBSBERGS BÅTSÄLLSKAP Jakobsbergs Båtsällskap har flera år haft problem med stölder av utombords motorer och drev till utombordare trots väl inhägnat område med taggtråd och låsta grindar. Tjuvarna tar sig in genom att klippa upp stängselnätet. 2016 genomförde klubben en DNA märkning av i princip alla motorer. Märkningen gjordes med DNA färg från Svenska Stöldskyddsföreningen där alla fick samma kod varvid kostnaden blev avsevärt lägre än om alla skulle fått individuell kod. För bara 100 kr fick varje medlem hjälp med att måla på DNA färg på ett antal ställen på motor och drev och man fick…

Fortsätt läsa Tips från Båtklubb gällande brottsförebyggande åtgärder