Reviderat beslut om farled 914 vid Tappström

Tidsschemat för Trafikverkets pågående byggnation av en ny bro över Tappström har påverkats av yttre omständigheter, bland annat förseningar av materialleveranser, beroende på det gällande omvärldsläget. Sjöfartsverket har därför tvingats till att än en gång justera det gällande avlysningsbeslutet gällande den allmänna farleden 914 vid Tappström som nu är förlängd till och med den 27 februari 2023. Läs Trafikverkets beslut här

Tider och omfattning
Måndag 10 oktober 2022 t.o.m. söndag 30 oktober 2022, kl.06.00-16.00: Ingen båttrafik tillåten
Måndag 31 oktober 2022 t.o.m. söndag 13 november 2022, kl. 00:00 –24:00: ingen båttrafik tillåten
Måndag 14 november 2022 t.o.m. fredag 10 februari 2023, kl. 00:00 –24:00; Båttrafik som ej kräver broöppning tillåts.
Lördag 11 februari 2023 t.o.m. måndag 27 februari 2023, kl. 00:00 – 24:00; Ingen båttrafik tillåten

Område
Området begränsas till ett c:a 160 meter långt arbetsområde i anslutning till Tappströmsbron (Ekerövägen)